Excelencia Severo Ochoa - Maria MaeztuEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria de l’any 2020 de les Acreditaciones y ayudas públicas de «Centros de excelencia Severo Ochoa» y de «Unidades de excelencia María de Maeztu».

L’objectiu de la convocatòria és impulsar la qualitat, rellevància i impacte internacional de la investigació realitzada a l’Estat espanyol, a més de potenciar l’enfortiment institucional dels centres i unitats d’excel·lència. Per tant, es concedirà un reconeixement als centres i unitats, a més d’un finançament addicional per als seus plans o programes estratègics.

Els beneficiaris poden ser centres i unitats d’investigació del sector públic, així com d’institucions privades d’investigació sense finalitat de lucre, amb lideratge científic contrastat a escala internacional, amb capacitats per contribuir a un progrés significatiu del coneixement científic i amb potencial per atreure talent investigador. La distinció entre centres i unitats s’estableix en funció de la personalitat jurídica, el grau d’autonomia en la gestió administrativa i econòmica, i, finalment, el nombre d’investigadors.

El pressupost màxim de la convocatòria és de 40 milions d’euros. El finançament destinat als ajuts «Centros de excelencia Severo Ochoa» és de 4 milions d’euros durant 4 anys, mentre que per a les «Unidades de Excelencia María de Maeztu», el finançament és de 2 milions d’euros durant el mateix període. Com a novetat d’aquesta convocatòria, es podran finançar centres i unitats sense acreditació que executin algunes accions d’alt impacte en el marc dels seus plans o programes estratègics d’investigació.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 10 de febrer de 2021.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria Acreditaciones y ayudas públicas de «Centros de excelencia Severo Ochoa» y de «Unidades de excelencia María de Maeztu» (2020), així com altres entrades sobre aquest tema publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).