L’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria de l’any 2018, de tramitació anticipada, de la concessió de les Acreditaciones y ayudas públicas de «Centros de excelencia Severo Ochoa» y de «Unidades de excelencia María de Maeztu». L’objectiu és el reconeixement dels millors centres i unitats d’excel·lència que destaquin per l’impacte i rellevància internacional. La convocatòria s’emmarca en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

El pressupost màxim de la convocatòria és de 32 milions d’euros. El finançament destinat als ajuts «Centros de excelencia Severo Ochoa» és de 4 milions d’euros anuals, durant 4 anys, amb inici l’any 2019, per impulsar els plans estratègics dels centres. Aquests centres han de disposar de personal investigador, propi o adscrit, i d’una estructura organitzativa, administrativa, directiva i gerencial pròpia. Els centres han de comptar, com a mínim, amb 10 investigadors.

Pel que fa a les «Unidades de Excelencia María de Maeztu», el finançament és de 2 milions d’euros anuals, durant 4 anys, amb inici l’any 2019. Una unitat és una estructura d’investigació diferenciada i estable sense personalitat jurídica pròpia i que ostenta el reconeixement o aprovació dels òrgans de govern de l’entitat sol·licitant, disposa d’una trajectòria, infraestructures i recursos d’investigació compartits i de personal investigador, propi o adscrit. Les unitats han de comptar, com a mínim, amb 6 investigadors.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 10 de gener de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.