Excelencia Severo OchoaL’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria de l’any 2017, de tramitació anticipada, de la concessió de les Acreditaciones y ayudas públicas de «Centros de excelencia Severo Ochoa» y de «Unidades de excelencia María de Maeztu». L’objectiu és l’enfortiment institucional i la potenciació de la projecció internacional dels centres i unitats d’investigació que destaquin per la rellevància i l’impacte dels seus resultats, a escala mundial. La convocatòria s’emmarca en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

El pressupost màxim de la convocatòria és de 40 milions d’euros. El finançament destinat als ajuts «Centros de excelencia Severo Ochoa» és de 4 milions d’euros anuals, durant 4 anys, amb inici l’any 2008, per impulsar els plans estratègics dels centres. Aquests centres han de disposar de personal investigador, propi o adscrit, i d’una estructura organitzativa, administrativa, directiva i gerencial pròpia. Els centres han de comptar, com a mínim, amb 10 investigadors.

Pel que fa a les «Unidades de Excelencia María de Maeztu», el finançament és de 2 milions d’euros anuals, durant 4 anys, amb inici l’any 2008. Una unitat és una estructura d’investigació diferenciada i estable sense personalitat jurídica pròpia i que ostenta el reconeixement o aprovació dels òrgans de govern de l’entitat sol·licitant, disposa d’una trajectòria, infraestructures i recursos d’investigació compartits i de personal investigador, propi o adscrit. Les unitats han de comptar, com a mínim, amb 6 investigadors.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 19 de desembre de 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaria de Estado de I+D+I, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.