L‘Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria de l’any 2017 de les Acciones de Programación Conjunta Internacional (APCIN). Aquestes accions articulen la participació dels agents del sistema d’R+D+I estatals als projectes de col·laboració internacional d’alt nivell científic i tecnològic. La convocatòria pretén finançar els equips d’investigació espanyols que han concorregut amb èxit a convocatòries internacionals en àrees específiques, que demostrin la seva excel·lència científica i que acreditin el valor afegit de la col·laboració internacional.

Les entitats beneficiàries poden ser públiques o privades, sense ànim de lucre, que realitzin activitats d’R+D i que generin coneixement científic i tecnològic. El pressupost de la convocatòria és d’11,9 milions d’euros per al període 2017-2019, els quals pretenen finançar costos directes com, per exemple, personal, petit equipament, material fungible i altres despeses relacionades amb els objectius del projecte.

La sol·licitud s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de presentació de sol·licituds serà el 5 de setembre del 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I.