Agencia Estatal de InvestigaciónL‘Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria de l’any 2017 de les Acciones de Programación Conjunta Internacional (APCIN). Aquestes accions articulen la participació dels agents del sistema d’R+D+I estatals als projectes de col·laboració internacional d’alt nivell científic i tecnològic. La convocatòria pretén finançar els equips d’investigació espanyols que han concorregut amb èxit a convocatòries internacionals en àrees específiques, que demostrin la seva excel·lència científica i que acreditin el valor afegit de la col·laboració internacional.

Les entitats beneficiàries poden ser públiques o privades, sense ànim de lucre, que realitzin activitats d’R+D i que generin coneixement científic i tecnològic. El pressupost de la convocatòria és d’11,9 milions d’euros per al període 2017-2019, els quals pretenen finançar costos directes com, per exemple, personal, petit equipament, material fungible i altres despeses relacionades amb els objectius del projecte.

La sol·licitud s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de presentació de sol·licituds serà el 5 de setembre del 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I.