MINECO

La Secretaría de Estado de I+D+I ha obert la convocatòria de l’any 2016 de les Acciones de Programación Conjunta Internacional (APCIN 2016). L’objectiu fonamental és finançar la participació en projectes d’investigació col·laboradora de dimensió europea i internacional, en àrees temàtiques específiques i que demostrin excel·lència científica. L’Estat espanyol participa en consorcis europeus i internacionals mitjançant la signatura d’acords i memoràndums on es compromet a donar suport a projectes rellevants.

El pressupost global de la convocatòria és de 8 milions d’euros per al període 2016-2018, els quals pretenen finançar la part estatal dels projectes que han concorregut a convocatòries internacionals conjuntes, en àrees específiques i que demostrin un valor afegit de la col·laboració internacional. Els projectes es realitzaran sota la modalitat de projecte individual i tindran una durada de dos o tres anys.

La sol·licitud s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de presentació de sol·licituds serà el 14 de juny de 2016.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I.