L’Agencia Estatal de Investigación (AEI)  en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 ha obert la convocatòria Acciones de dinamización «Redes de Investigación» (2018). L’objectiu consisteix en potenciar la creació i desenvolupament de xarxes de recerca d’excel·lència que permetin planificar activitats conjuntes futures, consolidar resultats d’R+D+I i realitzar activitats de promoció internacional i posicionament estratègic. El termini d’execució de les actuacions és de dos anys. El pressupost total de la convocatòria és de 3,3 milions d’euros.

La convocatòria distingeix dos tipus de xarxes:

a) Xarxes temàtiques: constituïdes per investigadors que s’emmarquen en una àrea temàtica de coneixement similar o igual, així com investigadors amb objectius comuns que requereixen una aproximació multidisciplinària.

b) Xarxes estratègiques: constituïdes per gestors o investigadors espanyols que participen en iniciatives europees de recerca o que assessoren, amplien o difonen el coneixement científic i tecnològic entre representants d’òrgans de l’Estat espanyol. Aquestes iniciatives són: les Knowledge and Innovation Communities (KICs) de l’European Institute of Innovation and Technology (EIT); la European Research Infrastructure Consortium (ERIC); i les iniciatives emblemàtiques FET Flagships del programa Horizon 2020 de la Unió Europea (UE).

Els ajuts estaran destinats a finançar despeses de personal, d’organització i assistència a activitats científiques i tècniques de la xarxa, i altres despeses relacionades amb les activitats per a les quals hagin estat concedides.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 5 de març de 2019 i han de presentar-se a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AEI.