L’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria Acciones de dinamización «Redes de Excelencia» (2017). L’objectiu consisteix a potenciar la creació i desenvolupament de xarxes de recerca d’excel·lència que permetin planificar activitats conjuntes futures, consolidar resultats d’R+D+I i realitzar activitats de promoció internacional i posicionament estratègic. El termini d’execució de les actuacions és de dos anys. El pressupost total de la convocatòria és de 2,5 milions d’euros.

La convocatòria distingeix quatre tipus de xarxes:

a) Redes temáticas: constituïdes per investigadors amb afinitat en l’àrea temàtica de coneixement, algun dels quals hauran d’haver dirigit o participat en algun projecte de recerca del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016).

b) Redes CONSOLIDER: formades per grups de recerca que han participat en un mateix projecte CONSOLIDER de les convocatòries 2006-2010.

c) Redes ICTS: constituïdes per representants d’infraestructures incloses en el mapa de les Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).

d) Redes Estratégicas: constituïdes per entitats participants en les Alianzas de I+D+I; en les Knowledge and Innovation Communities (KICs) de l’European Institute of Innovation and Technology (EIT); en l’European Research Infrastructure Consortium (ERIC); o en iniciatives emblemàtiques del programa marc de la Unió Europea (UE).

Els ajuts estaran destinats a finançar despeses de personal, d’organització i assistència a activitats científiques i tècniques de la xarxa, i altres despeses relacionades amb les activitats per a les quals hagin estat concedides.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 25 d’octubre de 2017 i han de presentar-se a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AEI.