L’Agencia Estatal de Investigación ha obert les convocatòries 2020 de les Acciones de dinamización «Europa Excelencia» i d’«Europa Investigación», en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020).

La convocatòria Acciones de dinamización «Europa Excelencia» 2020 finança projectes de recerca relacionats amb els objectius de les propostes ERC Starting GrantsERC Consolidator Grants avaluades positivament i considerades elegibles per l’ERC, però que no han pogut ser finançades per aquest organisme per raons pressupostàries. L’objectiu és impulsar la internacionalització de les activitats d’R+D i contribuir al progrés del coneixement científic a través del foment de la participació d’investigadors amb trajectòries científiques prometedores en els programes d’excel·lència de l’European Research Council (ERC).

El pressupost per aquesta convocatòria és d’1,2 milions d’euros. Els ajuts estan destinats a finançar la despesa de personal, el petit equipament, materials i altres despeses relacionades amb els objectius del projecte. El termini d’execució de les actuacions serà d’un o de dos anys. Els beneficiaris poden ser universitats, organismes i centres públics d’R+D+I, institucions sanitàries, centres tecnològics i, per últim, entitats públiques i privades sense afany de lucre que executen activitats de recerca.

El procediment de sol·licitud s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà l’11 de juny de 2020.

La convocatòria Acciones de dinamización «Europa Investigación» 2020 promou la participació espanyola en iniciatives europees en ciència i tecnologia del programa Horizon Europe (2021-2027), per tal d’incrementar el nombre de coordinadors espanyols participants en projectes. Es tracta de fomentar l’atracció i retenció del talent científic i la internacionalització i de facilitar la participació de joves investigadors amb contribucions cientificotècniques rellevants i innovadores.

Aquesta convocatòria inclou la possibilitat de sol·licitar finançament per a la preparació de propostes d’ajuts del tipus ERC Starting Grants, ERC Consolidator Grants, ERC Advanced Grants i ERC Synergy Grants. També s’inclouen les accions d’intercanvi de personal finançades per les Marie Sklodowska-Curie Actions, com la Innovative Training Networks (ITN) i la Research and Innovation Staff Exchange (RISE). El pressupost per aquesta convocatòria és de 3 milions d’euros.

El procediment de sol·licitud s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 17 de juny de 2020.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN.