L’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria 2018 de les Acciones de dinamización «Europa Excelencia», incloses en les actuacions del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020). L’objectiu és impulsar la internacionalització de les activitats d’R+D i contribuir al progrés del coneixement científic a través del foment de la participació d’investigadors amb trajectòries científiques prometedores en els programes d’excel·lència de l’European Research Council (ERC).

Aquesta convocatòria finança projectes de recerca relacionats amb els objectius de les propostes ERC Starting GrantsERC Consolidator Grants avaluades positivament i considerades elegibles per l’ERC, però que no han pogut ser finançades per raons pressupostàries. Els beneficiaris poden ser universitats, organismes i centres públics d’R+D+I, institucions sanitàries, centres tecnològics i, per últim, entitats públiques i privades sense afany de lucre que executen activitats de recerca.

El pressupost per aquesta convocatòria és d’1 milió d’euros i el finançament de les propostes presentades no superarà els 75.000 euros. El termini d’execució de les actuacions serà d’un any.

El procediment de sol·licitud s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 26 de juliol de 2018.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN.