ISCIIIEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert la convocatòria per a l’any 2021 de les subvencions de l’Acción Estratégica en Salud (AES), el principal instrument estatal de finançament de l’R+D+I en l’àmbit de la recerca biomèdica.

La finalitat d’aquesta convocatòria és contribuir a fomentar la salut i el benestar dels ciutadans, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, augmentant la competitivitat internacional de l’R+D+I del Sistema Nacional de Salut (SNS) i de les empreses relacionades amb el sector.

La quantitat total màxima dels ajuts de l’AES 2021 és de 134,45 milions d’euros, import superior als anys anteriors: 128,6 milions (2017); 115,1 milions (2018); 115,3 milions (2019); i 100,9 milions (2020). Tot i així, encara s’està lluny de recuperar el nivell de subvencions anteriors a la crisi econòmica perquè l’any 2008 es van concedir 223,3 milions d’euros.

Els beneficiaris dels ajuts poden ser: instituts d’investigació sanitària (IIS) acreditats; entitats i institucions sanitàries públiques o privades sense afany de lucre; universitats públiques i privades; organismes i centres públics de recerca; i, per últim, entitats públiques i privades sense afany de lucre que realitzen o gestionen activitats d’R+D.

A partir de les prioritats temàtiques de l’AES 2021, les línies de recerca fonamentals són:
a) Tecnologies moleculars i cel·lulars d’aplicació a les intervencions sobre la salut humana.
b) Investigació translacional i clínica sobre la salut humana.
c) Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut.
d) Investigació en medicaments i productes sanitaris.
e) Investigació en tecnologies per a la salut.

Les convocatòries de l’AES 2021 s’aniran obrint de forma progressiva:

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+I

Subprograma Estatal de Formación

Contratos PFIS: Contratos Predoctorales de Formación en Investigación en Salud: del 24 de febrer al 16 de març de 2021
Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud: del 24 de febrer al 16 de març de 2021
Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud (FGIN): del 3 al 18 de febrer de 2021
– Contratos Río Hortega: del 4 al 25 de febrer de 2021

Subprograma Estatal de Incorporación

– Contratos de Gestión en Investigación en salud en los IIS (GIS): del 3 al 23 de febrer de 2021
– Contratos Miguel Servet: del 4 al 25 de febrer de 2021
– Contratos Miguel Servet Tipo-II: del 4 al 25 de febrer de 2021
– Contratos Sara Borrell: del 10 de febrer de 2021 al 3 de març de 2021
– Contratos Juan Rodés: de l’11 de febrer al 3 de març de 2021
– Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS: del 4 al 24 de febrer de 2021
– Contratos de técnicos bioinformáticos de apoyo a la Investigación en los IIS: del 2 al 24 de febrer de 2021

Subprograma Estatal de Movilidad

– Ayudas para la movilidad del personal investigador (M-BAE): del 3 al 24 de febrer de 2021
Ayudas para la movilidad del personal investigador (M-AES): del 3 al 24 de febrer de 2021

Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento del Sistema Español de I+D+I

Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento

Proyectos de investigación en salud (Modalidad Proyectos de investigación en salud): del 2 al 23 de febrer de 2021
Proyectos de investigación en salud (Modalidad Proyectos de desarrollo tecnológico en salud): del 9 de febrer al 2 de març de 2021
Proyectos de Programación Conjunta Internacional para convocatorias traslacionales: AAL, ERA-Net, Aquatic Pollutans: del 5 al 26 de març de 2021
Proyectos de Cooperación Conjunta Internacional para convocatorias traslacionales: Trancan, ERAPERMed, JPI AMR: del 18 d’octubre al 12 de novembre de 2021
– Proyectos de Investigación Clinica Independiente: des del 02/03/2021 fins al 23/03/2021

Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional

Redes de Investigación Cooperativa Orientada a Resultados en Salud (RICORS): del 6 al 27 d’abril de 2021
Incorporación de una nueva área temática y nuevos grupos a CIBER: del 6 al 27 d’abril de 2021

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AES 2021 de l’ISCIII.