ISCIIIEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert la convocatòria per a l’any 2020 de les subvencions de l’Acción Estratégica en Salud (AES), el principal instrument estatal de finançament de l’R+D+I en l’àmbit de la recerca biomèdica.

La finalitat d’aquesta convocatòria és contribuir a fomentar la salut i el benestar dels ciutadans, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, augmentant la competitivitat internacional de l’R+D+I del Sistema Nacional de Salut (SNS) i de les empreses relacionades amb el sector.

La quantitat total màxima dels ajuts de l’AES 2020 és de 100,874 milions d’euros, import inferior als anys anteriors: 159,4 milions (2016); 128,6 milions (2017); 115,1 milions (2018); i 115,3 milions (2019). També s’està lluny de recuperar el nivell de subvencions anteriors a la crisi econòmica perquè l’any 2008 es van concedir 223,3 milions d’euros.

Els beneficiaris dels ajuts poden ser: instituts d’investigació sanitària (IIS) acreditats; entitats i institucions sanitàries públiques o privades sense afany de lucre; universitats públiques i privades; organismes i centres públics de recerca; i, per últim, entitats públiques i privades sense afany de lucre que realitzen i/o gestionen activitats d’R+D.

A partir de les prioritats temàtiques de l’AES, les línies de recerca fonamentals són:
a) Tecnologies moleculars i cel·lulars d’aplicació a les intervencions sobre la salut humana.
b) Investigació translacional i clínica sobre la salut humana.
c) Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut.
d) Investigació en medicaments i productes sanitaris.
e) Investigació en tecnologies per a la salut.

Les convocatòries de l’AES 2020 s’aniran obrint de forma progressiva:

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+I

Subprograma Estatal de Formación

– Contratos PFIS: Contratos Predoctorales de Formación en Investigación en Salud: del 4 al 27 de febrer de 2020.
– Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud: del 4 al 27 de febrer de 2020.
– Ayudas de Formación en Gestión de la Investigación en Salud (FGIN): del 21 de gener al 12 de febrer de 2020.
– Contratos Río Hortega: del 22 de gener al 18 de febrer de 2020.

Subprograma Estatal de Incorporación

– Contratos de Gestión en Investigación en salud en los IIS acreditados: del 21 de gener al 12 de febrer de 2020.
– Contratos Miguel Servet: del 22 de gener al 18 de febrer de 2020.
– Contratos Miguel Servet Tipo-II: del 28 de gener al 19 de febrer de 2020.
– Contratos Sara Borrell: del 28 de gener al 19 de febrer de 2020.
– Contratos Juan Rodés: del 30 de gener al 20 de febrer de 2020.
– Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS: del 22 de gener al 18 de febrer de 2020.
– Contratos de técnicos bioinformáticos de apoyo a la Investigación en los IIS: del 28 de gener al 19 de febrer de 2020.

Subprograma Estatal de Movilidad

– Ayudas para la movilidad de profesionales sanitarios e investigadores de SNS (M-BAE): del 21 de gener al 12 de febrer de 2020.
– Ayudas para la movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES (M-AES): del 21 de gener al 12 de febrer de 2020.

Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento del Sistema Español de I+D+I

Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento

– Proyectos de investigación en salud (PI): del 21 de gener al 13 de febrer de 2020.
– Proyectos de desarrollo tecnológico en salud (DTS): del 28 de gener al 20 de febrer de 2020.
– Proyectos de programación conjunta internacional: del 10 de juny al 9 de juliol de 2020.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AES de l’ISCIII.