ISCIIIEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert la convocatòria per a l’any 2019 de les subvencions de l’Acción Estratégica en Salud (AES), el principal instrument estatal de finançament de l’R+D+I en l’àmbit de la recerca biomèdica.

La finalitat d’aquesta convocatòria és contribuir a fomentar la salut i el benestar dels ciutadans, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, augmentant la competitivitat internacional de l’R+D+I del Sistema Nacional de Salut (SNS) i de les empreses relacionades amb el sector.

La quantitat total màxima dels ajuts de l’AES 2019 és de 115,261 milions d’euros, xifra gairebé idèntica a l’any 2018 (115,1 M€), però que representa una reducció respecte als anys 2017 (128,6 milions) i 2016 (159,4 milions). També s’està lluny de recuperar el nivell de subvencions anteriors a la crisi econòmica perquè l’any 2008 es van concedir 223,3 milions d’euros.

Els beneficiaris dels ajuts poden ser: instituts d’investigació sanitària (IIS) acreditats; entitats i institucions sanitàries públiques o privades sense afany de lucre; universitats públiques i privades; organismes i centres públics de recerca; i, per últim, entitats públiques i privades sense afany de lucre que realitzen i/o gestionen activitats d’R+D.

A partir de les prioritats temàtiques de l’AES, les línies de recerca fonamentals són:
a) Tecnologies moleculars i cel·lulars d’aplicació a les intervencions sobre la salut humana.
b) Investigació translacional i clínica sobre la salut humana.
c) Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut.
d) Investigació en medicaments i productes sanitaris.
e) Investigació en tecnologies per a la salut.

Les convocatòries de l’AES 2019 s’obriran de forma progressiva:

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+I

Subprograma Estatal de Formación

Contratos PFIS: Contratos Predoctorales de Formación en Investigación en Salud: del 5 de març al 9 d’abril de 2019.
Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud: del 5 de març al 9 d’abril de 2019.
Ayudas de Formación en Gestión de la Investigación en Salud (FGIN): del 12 de febrer al 5 de març de 2019.
Contratos Río Hortega: del 13 de febrer al 12 de març de 2019.

Subprograma Estatal de Incorporación

Contratos de Gestión en Investigación en salud en los IIS acreditados: del 12 de febrer al 13 de març de 2019.
Contratos Miguel Servet: del 13 de febrer al 13 de març de 2019.
Contratos Miguel Servet Tipo-II: del 19 de febrer al 21 de març de 2019.
Contratos Sara Borrell: del 19 de febrer al 20 de març de 2019.
Contratos Juan Rodés: del 21 de febrer al 21 de març de 2019.
Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS: del 12 de febrer al 13 de març de 2019.
Contratos de técnicos bioinformáticos de apoyo a la Investigación en los IIS: del 19 de febrer al 21 de març de 2019.

Subprograma Estatal de Movilidad

Ayudas para la movilidad de profesionales sanitarios e investigadores de SNS (M-BAE): del 12 de febrer al 12 de març de 2019.
Ayudas para la movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES (M-AES): del 12 de febrer al 12 de març de 2019.

Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento del Sistema Español de I+D+I

Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional

Incorporación de nuevos grupos al Consorcio CIBER: del 26 de febrer al 26 de març de 2019.

Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento

Proyectos de investigación en salud (PI): del 12 de febrer al 7 de març de 2019.
Proyectos de desarrollo tecnológico en salud (DTS): del 20 de febrer al 14 de març de 2019.
Proyectos de programación conjunta internacional: del 12 de juny al 11 de juliol de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AES de l’ISCIII.