ISCIIIL’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert la convocatòria per a l’any 2018 de les subvencions de l’Acción Estratégica en Salud (AES), el principal instrument estatal de finançament de l’R+D+I en l’àmbit de la recerca biomèdica. La finalitat és contribuir a fomentar la salut i el benestar dels ciutadans, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, augmentant la competitivitat internacional de l’R+D+I del Sistema Nacional de Salut (SNS).

La quantitat total màxima dels ajuts de l’AES 2018 és de 115,1 milions d’euros, xifra que representa una reducció respecte als anys 2017 (128,6 milions) i 2016 (159,4 milions). També s’està lluny de recuperar el nivell de subvencions anteriors a la crisi econòmica perquè l’any 2008 es van concedir 223,3 milions d’euros.

Els beneficiaris dels ajuts poden ser: instituts d’investigació sanitària (IIS) acreditats; entitats i institucions sanitàries públiques o privades sense afany de lucre; universitats públiques i privades; organismes i centres públics de recerca; i, per últim, entitats públiques i privades sense afany de lucre que realitzen i/o gestionen activitats d’R+D.

A partir de les prioritats temàtiques de l’AES, les línies de recerca fonamentals són:
a) Tecnologies moleculars i cel·lulars d’aplicació a les intervencions sobre la salut humana.
b) Investigació translacional i clínica sobre la salut humana.
c) Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut.
d) Investigació en medicaments i productes sanitaris.
e) Investigació en tecnologies per a la salut.

Per primer cop, l’AES incorpora la contractació de tècnics de bioinformàtica i l’obertura del Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) a nous grups d’investigació especialitzats en Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).

Les convocatòries de l’AES 2018 s’obriran de forma progressiva:

Programa Estatal de Promoción e incorporación del talento y su empleabilidad

Subprograma Estatal de Formación

Contratos PFIS: Contratos Predoctorales de Formación en Investigación en Salud: del 7 de març al 10 d’abril del 2018.
Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud: del 7 de març al 10 d’abril del 2018.
Ayudas de Formación en Gestión de la Investigación en Salud (FGIN): del 14 de febrer al 8 de març del 2018.
Contratos Río Hortega: del 15 de febrer al 15 de març del 2018.

Subprograma estatal de incorporación

Contratos de Gestión en Investigación en salud en los IIS: del 14 de febrer al 14 de març del 2018.
Contratos Miguel Servet: del 8 de març al 3 d’abril del 2018.
Contratos Miguel Servet Tipo-II: del 20 de febrer al 20 de març del 2018.
Contratos Sara Borrell: del 20 de febrer al 21 de març del 2018.
Contratos Juan Rodés: del 22 de febrer al 22 de març del 2018.
– Contratos José María Segovia de Arana: del 15 de febrer al 15 de març del 2018.
Contratos de Técnicos Bioinformáticos de apoyo a la Investigación en los IIS: del 7 de març al 12 d’abril del 2018.

Subprograma estatal de movilidad

Ayudas para la movilidad del personal Investigador (Modalidad M-BAE): del 14 de febrer al 14 de març del 2018.
Ayudas para la movilidad del personal Investigador (Modalidad M-AES): del 14 de febrer al 14 de març del 2018.

Programa Estatal de Fomento de la investigación científica y técnica de excelencia

Subprograma estatal de fortalecimiento institucional

Incorporación de nuevos grupos al Consorcio CIBERNED: del 27 de febrer al 27 de març del 2018.

Subprograma estatal de generación de conocimiento

Proyectos de investigación en salud: del 14 de febrer al 8 de març del 2018.
Proyectos de desarrollo tecnológico en salud: del 13 de març al 12 d’abril del 2018.
Acciones complementarias: del 13 de juny al 12 de juliol del 2018.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AES de l’ISCIII, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.