ISCIII

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert la convocatòria per a l’any 2017 de les subvencions de l’Acción Estratégica en Salud (AES), el principal instrument estatal de finançament de l’R+D+I en l’àmbit de la recerca biomèdica. La finalitat és contribuir a fomentar la salut i el benestar dels ciutadans, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, augmentant la competitivitat internacional de l’R+D+I del Sistema Nacional de Salut (SNS) i de les empreses relacionades.

La quantitat total màxima dels ajuts de l’AES 2017 és de 128,6 milions d’euros, tot i que existeix la possibilitat d’una ampliació de 30 milions si augmenta el crèdit disponible. Val a dir que s’evidencia un descens del 19,2 % respecte a les subvencions de la convocatòria 2016, en què es van atorgar 159,4 milions d’euros. També s’està lluny de recuperar el nivell de subvencions anteriors a la crisi econòmica perquè l’any 2008 es van concedir 223,3 milions d’euros.

Els beneficiaris dels ajuts poden ser: instituts d’investigació sanitària acreditats; entitats i institucions sanitàries públiques o privades sense afany de lucre; organismes públics d’investigació; universitats públiques i privades; centres públics de recerca; i, per últim, entitats públiques i privades sense afany de lucre que realitzen i/o gestionen activitats d’R+D.

A partir de les prioritats temàtiques de l’AES, les línies de recerca fonamentals són:
a) Tecnologies moleculars i cel·lulars d’aplicació a les intervencions sobre la salut humana.
b) Investigació translacional i clínica sobre la salut humana.
c) Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut, per a la millor qualitat de vida funcional de la població.
d) Investigació en medicaments, productes sanitaris i teràpia cel·lular.
e) Investigació en tecnologies per a la salut.

Les convocatòries de l’AES 2017 s’obriran de forma progressiva:

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad

Subprograma Estatal de Formación

Contratos PFIS: Contratos Predoctorales de Formación en Investigación en Salud: del 3 de maig a l’1 de juny de 2017.
Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud: del 3 de maig a l’1 de juny de 2017.
Ayudas de Formación en Gestión de la Investigación en Salud (FGIN): del 27 d’abril al 23 de maig de 2017.
Contratos Río Hortega: del 3 al 24 de maig de 2017.

Subprograma estatal de incorporación

Contratos de Gestión en Investigación en salud en los IIS acreditados: del 27 d’abril al 23 de maig de 2017.
Contratos Miguel Servet Tipo-I: del 27 d’abril al 30 de maig de 2017.
Contratos Miguel Servet Tipo-II: del 27 d’abril al 24 de maig de 2017.
Contratos Sara Borrell: del 27 d’abril al 24 de maig de 2017.
Contratos Juan Rodés: de l’11 al 31 de maig de 2017.
Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS: del 27 d’abril al 23 de maig de 2017.

Subprograma estatal de movilidad

Movilidad de profesionales sanitarios e investigadores de SNS (M-BAE): del 27 d’abril al 23 de maig de 2017.
Movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES (M-AES): del 27 d’abril al 23 de maig de 2017.

Programa Estatal de Fomento de la investigación científica y técnica de excelencia

Subprograma estatal de fortalecimiento institucional

Incorporación de nuevos grupos al consorcio CIBER: del 3 al 31 de maig de 2017.
Plataformas de apoyo a la investigación en ciencias y tecnologías de la salud: del 27 d’abril al 29 de maig de 2017.

Subprograma estatal de generación de conocimiento

Proyectos de investigación en salud: del 27 d’abril al 25 de maig de 2017.
Proyectos de desarrollo tecnológico en salud: del 27 d’abril al 25 de maig de 2017.
Acciones complementarias: de l’11 de juliol al 10 d’agost de 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AES, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.