ISCIII

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert la convocatòria per a l’any 2016 de les subvencions de l’Acción Estratégica en Salud (AES), el principal instrument estatal de finançament de l’R+D+I en l’àmbit de la recerca traslacional biomèdica. La finalitat és contribuir a fomentar la salut i el benestar dels ciutadans, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, augmentant la competitivitat internacional de l’R+D+I del Sistema Nacional de Salut (SNS) i de les empreses relacionades.

La quantitat total màxima dels ajuts de l’AES 2015 és de 159,4 milions d’euros, tot i que existeix la possibilitat d’una ampliació de 30 milions si augmenta el crèdit disponible. Val a dir, que s’evidencia un augment del 37,2 % respecte a les subvencions de la convocatòria 2015, en què es van atorgar 100,1 milions d’euros. Ara bé, no s’ha recuperat el nivell anterior a la crisi econòmica perquè l’any 2008 es van concedir 223,3 milions d’euros.

Els beneficiaris dels ajuts poden ser: instituts d’investigació sanitària acreditats; entitats i institucions sanitàries públiques o privades sense afany de lucre; organismes públics d’investigació; universitats públiques i privades; centres públics de recerca; i, per últim, entitats públiques i privades sense afany de lucre que realitzen i/o gestionen activitats d’R+D.

A partir de les prioritats temàtiques de l’AES, les línies de recerca fonamentals són:
a) Tecnologies moleculars i cel·lulars d’aplicació a les intervencions sobre la salut humana.
b) Investigació traslacional i clínica sobre la salut humana.
c) Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut, per a la millor qualitat de vida funcional de la població.
d) Investigació en medicaments, productes sanitaris i teràpia cel·lular.
e) Investigació en tecnologies per a la salut.

Les convocatòries de l’AES 2016 s’obriran de forma esglaonada:

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad

Subprograma Estatal de Formación

Ayudas de Formación en Gestión de la Investigación en Salud (FGIN): del 5 al 27 d’abril de 2016.
Contratos Río Hortega: del 7 d’abril al 5 de maig de 2016.
Contratos PFIS: contratos predoctorales de formación en investigación en salud: del 12 d’abril a l’11 de maig de 2016.
Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud: del 12 d’abril a l’11 de maig de 2016.

Subprograma Estatal de Incorporación

Contratos de gestión en investigación en salud en los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) acreditados: del 5 al 27 d’abril de 2016.
Contratos Miguel Servet (Tipo I): del 5 d’abril al 4 de maig de 2016.
Contratos Miguel Servet (Tipo II): del 5 al 27 d’abril de 2016.
Contratos Sara Borrell: del 5 al 28 d’abril de 2016.
Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS: del 7 d’abril al 5 de maig de 2016.
Contratos Juan Rodés: del 3 al 26 de maig de 2016.

Subprograma Estatal de Movilidad

Movilidad de profesionales sanitarios e investigadores del SNS (M-BAE): del 5 al 27 d’abril de 2016.
Movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES (M-AES): del 5 al 27 d’abril de 2016.

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia

Subprograma estatal de fortalecimiento institucional

Redes Temáticas de Investigación Cooperativa (RETICS): del 5 d’abril al 5 de maig de 2016
Incorporación de nuevas áreas temáticas y nuevos grupos al consorcio CIBER: del 12 d’abril al 12 de maig de 2016.

Subprograma estatal de generación de conocimiento

Proyectos de investigación en salud: del 5 al 28 d’abril de 2016.
Proyectos de desarrollo tecnológico en salud: del 5 d’abril al 5 de maig de 2016.
Proyectos integrados de excelencia en los IIS: del 6 d’abril al 4 de maig de 2016.
Acciones complementarias de programación conjunta internacional: del 21 de juny al 21 de juliol de 2016.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AES, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.