ISCIIIEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha aprovat la convocatòria per a l’any 2015 de subvencions de l’Acción Estratégica en Salud (AES), el principal instrument estatal de finançament de l’R+D+I en l’àmbit de la recerca traslacional biomèdica. La finalitat és contribuir a fomentar la salut i el benestar dels ciutadans, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, augmentant la competitivitat internacional de l’R+D+I del Sistema Nacional de Salut (SNS) i de les empreses relacionades.

La quantitat total màxima dels ajuts de l’AES 2015 és de 100,1 milions d’euros, tot i que existeix la possibilitat d’una ampliació de 45,6 milions si augmenta el crèdit disponible. Des de l’any 2008 (223,3 milions d’euros concedits) resulta evident el fort descens (un -55,2%) de les subvencions.

A partir de les prioritats temàtiques de l’AES, les línies de recerca fonamentals són:
a) Tecnologies moleculars i cel·lular d’aplicació a les intervencions sobre la salut humana.
b) Investigació traslacional i clínica sobre la salut humana.
c) Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut, per a la millor qualitat de vida funcional de la població.
d) Investigació en medicaments, productes sanitaris i teràpia cel·lular.
e) Investigació en tecnologies per a la salut.

Les convocatòries de l’AES 2015 s’obriran de forma esglaonada:

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad

Subprograma Estatal de Formación

Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud: del 4 al 24 de març de 2015.
Ayudas de Formación en Gestión de la Investigación en Salud (FGIN): del 3 al 25 de març de 2015.
Contratos Río Hortega: del 10 al 31 de març de 2015.

Subprograma Estatal de Incorporación

Contratos de gestión en investigación en salud en los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) acreditados: del 3 al 25 de març de 2015.
Contratos Miguel Servet (Tipo I): del 3 al 25 de març de 2015.
Contratos Miguel Servet (Tipo II): del 5 al 24 de març de 2015.
Contratos Sara Borrell: del 3 al 24 de març de 2015.
Contratos Juan Rodés: del 14 d’abril al 6 de maig de 2015.
Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS: del 4 al 24 de març de 2015.

Subprograma Estatal de Movilidad

Movilidad de profesionales sanitarios e investigadores de SNS (M-BAE): del 10 al 26 de març de 2015.
Movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES(M-AES): del 10 al 31 de març de 2015.

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia

Subprograma estatal de fortalecimiento institucional

– Incorporación de nuevos grupos al consorcio CIBER: del 17 de març al 14 d’abril de 2015.

Subprograma estatal de generación de conocimiento

Proyectos integrados de excelencia en los IIS: del 4 al 31 de març de 2015.
Proyectos de investigación en salud: del 3 al 26 de març de 2015.
Proyectos de desarrollo tecnológico en salud: del 10 de març al 9 d’abril de 2015.
Acciones complementarias: de l’1 al 30 de juny de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AES, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.