ISCIII

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha aprovat la convocatòria per a l’any 2014 de subvencions de l’Acción Estratégica en Salud (AES), el principal instrument estatal de finançament de l’R+D+I en l’àmbit de la recerca traslacional biomèdica. La finalitat és contribuir a fomentar la salut i el benestar dels ciutadans, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, augmentant la competitivitat internacional de l’R+D+I del Sistema Nacional de Salut (SNS) i de les empreses relacionades.

L’ISCIII ha presentat una AES renovada que incorpora la innovació i que inclou noves modalitats de contractes de formació, com els predoctorals en col·laboració amb empreses. La quantitat total màxima dels ajuts de l’AES 2014 és de 108,1 milions d’euros, tot i que existeix la possibilitat d’una ampliació de 45,6 milions si augmenta el crèdit disponible. Ara bé, des de l’any 2008 (223,3 milions d’euros concedits) resulta evident el fort descens (un -51,6%) de les subvencions.

A partir de les prioritats temàtiques de l’AES, les línies de recerca fonamentals són:
a) Tecnologies moleculars i cel·lular d’aplicació a les intervencions sobre la salut humana.
b) Investigació traslacional i clínica sobre la salut humana.
c) Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut, per a la millor qualitat de vida funcional de la població.
d) Investigació en medicaments, productes sanitaris i teràpia cel·lular.
e) Investigació en tecnologies per a la salut.

Les convocatòries de l’AES 2014 s’obriran de forma esglaonada:

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad

Subprograma Estatal de Formación

Contratos predoctorales de formación en investigación: del 10 de juny a l’1 de juliol de 2014.
Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud (FGIN): de l’11 de juny a l’1 de juliol de 2014.
Contratos Río Hortega: del 24 de juny al 10 de juliol de 2014.

Subprograma Estatal de Incorporación

Contratos de gestión en investigación en salud en los Institutos de Investigación Sanitaria acreditados: de l’11 de juny a l’1 de juliol de 2014.
Contratos Miguel Servet (Tipo I): del 12 de juny al 2 de juliol de 2014.
Contratos Miguel Servet (Tipo II): del 17 de juny al 8 de juliol de 2014.
Contratos Sara Borrell: del 17 de juny al 8 de juliol de 2014.
Contratos Juan Rodés: del 12 de juny al 2 de juliol de 2014.
Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS: del 25 de juny al 14 de juliol de 2014.

Subprograma Estatal de Movilidad

Bolsas de ampliación de estudios (BAE): de l’11 de juny al 3 de juliol de 2014.

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia

Proyectos integrados de excelencia: del 12 de juny al 9 de juliol de 2014.
Proyectos de investigación en salud (Modalidad Proyectos de investigación en salud): de l’11 de juny al 3 de juliol de 2014.
Proyectos de investigación en salud (Modalidad Proyectos de desarrollo tecnológico en salud): del 17 de juny al 10 de juliol de 2014.
Proyectos de investigación clínica independiente: del 24 de juny de 2014 al 15 de juliol de 2014.
Acciones complementarias: del 10 de juny al 30 de setembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AES, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.