El Programa de Personal Técnico de Apoyo (PTA) és una iniciativa estatal per contractar tècnics, en organismes d’investigació, amb l’objectiu de donar suport en l’ús d’equipaments, instal·lacions i altres infraestructures científiques i tecnològiques. Els beneficiaris d’aquest programa són tècnics superiors en formació professional i, a partir de la convocatòria PTA 2014, graduats universitaris. La durada dels contractes laborals és de 3 anys.

L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) recentment ha actualitzat l’informe estadístic Programa de Personal Técnico de Apoyo (PTA) que presenta els nous contractes, per entitats de recerca i comunitats autònomes. El període analitzat són 12 convocatòries PTA (2003-2017). Les fonts d’informació són les resolucions del lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el període 2003-2017, el Programa PTA ha generat 3.537 nous contractes dins del sistema científic espanyol. Malgrat això, les darreres convocatòries presenten una tendència descendent en el nombre de nous contractes. En aquest sentit, el període 2003-2011, presenta convocatòries de 300 places anuals mentre que a partir del 2013, són de 180. La comunitat autònoma capdavantera en nombre de concessions és Madrid, que ha rebut 1.040 ajuts (29,4 %), seguida de Catalunya, amb 627 ajuts (17,7 %), i Andalusia, amb 465 ajuts (13,2 %). Val a dir que una part de les dades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) poden estar agregades a Madrid, ja que no es publica la informació per centres i instituts.

Pel que fa a les terres de llengua i cultura catalanes, en el mateix període Catalunya ha rebut 627 contractes (un 17,7 % del global estatal), el País Valencià, 398 (11,3 %) i les Illes Balears, 32 (0,9 %).

Per grans sectors institucionals a Catalunya, els contractes de personal tècnic concedits corresponen majoritàriament a universitats amb 305 ajuts (48,6 %); seguits dels centres CERCA amb 190 (30,3 %); els instituts del CSIC amb 81 (12,9 %); i finalment, altres entitats amb 51 (8,2 %).

Per a més informació, podeu consultar l’informe estadístic Programa de Personal Técnico de Apoyo (PTA) així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.