La convocatòria Personal Técnico de Apoyo (PTA) fomenta la contractació de personal tècnic de suport per al desenvolupament de projectes d’R+D+I i per a l’ús d’infraestructures cientificotecnològiques. A l’apartat Recursos Humans del portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’informe Personal Técnico de Apoyo (PTA) amb la incorporació de les dades corresponents a la convocatòria 2009. En el període 2003-2009, els territoris de llengua i cultura catalanes han obtingut 565 ajuts (30,8% del total espanyol).

El Subprograma Personal Técnico de Apoyo (MICINN-PTA) està inclòs dins del Programa Nacional de contractació i incorporació de Recursos Humans en el marc del Pla Nacional de R+D+I (2008-2011). Aquest subprograma té per objectiu la subvenció d’ajuts per a la contractació laboral de personal tècnic de suport per centres de recerca, centres tecnològics i universitats. El personal tècnic de suport es dedica a l’ús d’equipaments, instal·lacions i altres infraestructures d’R+D+I, així com a la transferència de resultats de recerca i la promoció de la creació i desenvolupament d’empreses de base tecnològica en centres d’R+D.

En el període 2003-2009, el percentatge estatal per territoris de llengua i cultura catalanes, ha estat el següent:

  • Catalunya (18,5%)
  • Illes Balears (0,8%)
  • País Valencià (11,6%)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), així com l’apartat Recursos Humans del portal web MERIDIÀ.