n

Documents - Context

Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.

L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2013 fins al 2020. L’àmbit geogràfic abasta documents d’entitats de les terres de llengua i cultura catalanes, de l’Estat espanyol, d’Europa i del context internacional. Es detalla l’editorial, l’any d’edició i la mida de cada document.

 

Terres de llengua i cultura catalanes

ACCIÓ. Baròmetre de la innovació a Catalunya 2019.
Editorial: ACCIÓ. Any Edició: 2019. Mida: 2,10 MB.

ACUP. Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes 2020.
Editorial: Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Any Edició: 2020. Mida: 3 MB.

       Observatori de Barcelona. Informe 2020.
       Editorial:
Ajuntament de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona. Any Edició: 2021. Mida: 5,06 MB.

AQuAS. Central de resultats de recerca: instituts i centres (dades 2016-2017).
Editorial: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Any Edició: 2020. Mida: 21,8 MB.

BIOCAT. Informe Biocat 2020. Reptes en endavant.
Editorial: BIOCAT. Any Edició: 2020. Mida: 11,6 MB.

CESB. Estat actual i impacte de l’R+D i la innovació a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Editorial: Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB). Any Edició: 2016. Mida: 2,82 MB.

Consell General de Cambres de Catalunya. Memòria econòmica de Catalunya 2019.
Editorial: Consell General de Cambres de Catalunya. Any Edició: 2020. Mida: 5,72 MB.

CTESC. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019. Capítol II: L’estat de l’R+D+I i societat digital.
Editorial: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Any Edició: 2020. Mida: 557 KB.

Generalitat de Catalunya. Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2019.
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2020. Mida: 4,65 MB.

Generalitat Valenciana. La investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana: Informe 2015.
Editorial: Generalitat Valenciana. Any Edició: 2016. Mida: 7,59 MB.

        OECD – Generalitat de Catalunya. Manual de Frascati 2015.
        Editorial: OECD – Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2016. Mida: 3,98 MB.

        RUVID. Indicadores de I+D+I del sistema universitario valenciano 2017.
        Editorial: Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la I+D+I (RUVID). Any Edició: 2018. Mida: 3,17 MB.

 

Estat espanyol

CES. La situación de la I+D+i en España y su incidencia sobre la competitividad y el empleo.
Editorial: Consejo Económico y Social (CES). Any Edició: 2015. Mida: 6 MB.

CRUE. La universidad española en cifras. Año 2017 y curso académico 2017/2018.
Editorial: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Any Edició: 2019. Mida: 16,1 MB.

ERAC. ERAC Peer Review of Spanish Research and Innovation System.
Editorial: European Research Area Committee (ERAC). Any Edició: 2014. Mida: 1,58 MB.

FECYT. Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020.
Editorial: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Any Edició: 2020. Mida: 3,51 MB.

FECYT. Informe PITEC 2013. Financiación y capital humano en la innovación de las empresas.
Editorial: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Any Edició: 2016. Mida: 2,80 MB.

Fundación Alternativas. 2º Informe sobre la ciencia y la tecnología en España 2019.
Editorial: Fundación Alternativas. Any Edició: 2019. Mida: 5,9 MB.

Fundación Cotec. Informe Cotec 2021. [En línia]
Editorial: Fundación Cotec. Any Edició: 2021.

Fundación CYD. Informe CYD 2020. [En línia]
Editorial: Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). Any Edició: 2021.

Fundación CYD. Las universidades españolas: una perspectiva autonómica 2020.
Editorial: Fundación CYD. Any Edició: 2020. Mida: 14 MB.

IUNE. Informe IUNE 2020: Actividad investigadora de la universidad española.
Editorial: Alianza de 4 Universidades (A-4U). Any Edició: 2020. Mida: 1,37 MB.

Ministerio de Universidades. Datos y cifras del sistema universitario español. Publicación 2020-2021.
Editorial: Ministerio de Universidades. Any Edició: 2021. Mida: 16 MB.

OECD. Highlights from the OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017 – The Digital Transformation: Spain
Editorial: OECD. Any Edició: 2017. Mida: 1 KB.

        RedOTRI Universidades. Informe Encuesta I+TC+D (2019): Presentación de resultados.
        Editorial: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Any Edició: 2021. Mida: 2,04 MB.

 

Europa

European Commission. European entrepreneurial regions. Regional ecosystem mapping : region of Catalonia.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2020. Mida: 1,13 MB.

European Commission. The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2020. Mida: 4 MB.

        European Commission. The 2019 EU Survey on Industrial R&D Investment Trends.
        Editorial: European Commission. Any Edició: 2020. Mida: 1,96 MB.

European Commission. European Innovation Scoreboard 2021.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2021. Mida: 7 MB.

European Commission. European Research Area: Facts and Figures 2014.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2015. Mida: 7,44 MB.

European Commission. European Research Area: Progress Report 2018.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2019. Mida: 821 KB.

        European Commission. European Research Area: Progress Report 2018: Country Profile Spain.
        Editorial: European Commission. Any Edició: 2019. Mida: 796 KB.

European Commission. Regional Innovation Scoreboard 2021.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2021. Mida: 9 MB.

European Commission. Regional Innovation Scoreboard 2021 – Regional profile: Spain.
Editorial: European Commision. Any Edició: 2021. Mida: 216 KB.

European Commission. RIO Country Report 2017: Spain.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2017. Mida: 1,13 MB.

European Commission. Science, Research and Innovation Performance of the EU 2020.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2020. Mida: 13,7 MB.

EUROSTAT. Eurostat regional yearbook 2020.
Editorial: EUROSTAT. Any Edició: 2020. Mida: 60,4 MB.

 

Internacional

        OECD. OECD Research and Development Expenditure in Industry 2020. [En línia]
        Editorial: OECD. Any Edició: 2020.

OECD. OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021. [En línia]
Editorial: OECD. Any Edició: 2021.

OECD. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017.
Editorial: OECD. Any Edició: 2017. Mida: 5 MB.

UNESCO. Science Report: the race against time for smarter development. [En línia]
Editorial: UNESCO. Any Edició: 2021.

WIPO. The Global Innovation Index 2021. [En línia]
Editorial: World Intellectual Property Organization (WIPO). Any Edició: 2021.