n

Documents - Context

Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.

L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2014 fins al 2017. L’àmbit geogràfic abasta documents d’entitats de les terres de llengua i cultura catalanes, de l’Estat espanyol, d’Europa i del context internacional. Es detalla l’editorial, l’any d’edició i la mida de cada document.

 

Terres de llengua i cultura catalanes

ACCIÓ. Baròmetre de la innovació a Catalunya 2017.
Editorial: ACCIÓ. Any Edició: 2017. Mida: 483 KB.

ACUP. Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes 2016.
Editorial: Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Any Edició: 2017. Mida: 5,20 MB.

AQuAS. Central de Resultats. Recerca en Ciències de la Salut. Dades 2014-2015.
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2017. Mida: 5,91 MB.

BIOCAT. Informe Biocat 2017. Escalant la Bioregió de Catalunya.
Editorial: BIOCAT. Any Edició: 2018. Mida: 24 MB.

CESB. Estat actual i impacte de l’R+D i la innovació a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Editorial: Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB). Any Edició: 2016. Mida: 2,82 MB.

Consell General de Cambres de Catalunya. Memòria econòmica de Catalunya 2017.
Editorial: Consell General de Cambres de Catalunya. Any Edició: 2018. Mida: 6,16 MB.

CTESC. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017. Capítol II: L’estat de l’R+D+I i societat digital.
Editorial: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Any Edició: 2017. Mida: 599 KB.

Generalitat de Catalunya. Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2017.
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2018. Mida: 3,78 MB.

Generalitat Valenciana. La investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana: Informe 2015.
Editorial: Generalitat Valenciana. Any Edició: 2016. Mida: 7,59 MB.

        OECD – Generalitat de Catalunya. Manual de Frascati 2015.
        Editorial: OECD – Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2016. Mida: 3,98 MB.

        RUVID. Indicadores de I+D+I del sistema universitario valenciano 2017.
        Editorial: Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la I+D+I (RUVID). Any Edició: 2018. Mida: 3,17 MB.

 

Estat espanyol

CES. La situación de la I+D+i en España y su incidencia sobre la competitividad y el empleo.
Editorial: Consejo Económico y Social (CES). Any Edició: 2015. Mida: 6 MB.

CRUE. La universidad española en cifras. Año 2016 y curso académico 2016/2017.
Editorial: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Any Edició: 2018. Mida: 1,94 MB.

ERAC. ERAC Peer Review of Spanish Research and Innovation System.
Editorial: European Research Area Committee (ERAC). Any Edició: 2014. Mida: 1,58 MB.

FECYT. Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018.
Editorial: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Any Edició: 2018. Mida: 7,40 MB.

FECYT. Informe PITEC 2013. Financiación y capital humano en la innovación de las empresas.
Editorial: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Any Edició: 2016. Mida: 2,80 MB.

Fundación Alternativas. 2º Informe sobre la ciencia y la tecnología en España 2019.
Editorial: Fundación Alternativas. Any Edició: 2019. Mida: 5,9 MB.

Fundación Cotec. Informe Cotec 2019. Innovación en España.
Editorial: Fundación Cotec. Any Edició: 2019. Mida: 14,2 MB.

Fundación CYD. Informe CYD 2018.
Editorial: Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). Any Edició: 2019. Mida: 4,84 MB.

Fundación CYD. Las universidades españolas: una perspectiva autonómica 2018.
Editorial: Fundación CYD. Any Edició: 2018. Mida: 2,67 MB.

IUNE. Informe IUNE 2018: Actividad investigadora de la universidad española.
Editorial: Alianza de 4 Universidades (A-4U). Any Edició: 2018. Mida: 7,19 MB.

MECD. Datos y cifras del sistema universitario español. Curso 2015-2016.
Editorial: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). Any Edició: 2016. Mida: 4,75 MB.

OECD. Highlights from the OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017 – The Digital Transformation: Spain
Editorial: OECD. Any Edició: 2017. Mida: 1 KB.

 

Europa

European Commission. The 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2018. Mida: 2 MB.

        European Commission. The 2017 EU Survey on Industrial R&D Investment Trends.
        Editorial: European Commission. Any Edició: 2018. Mida: 1,97 MB.

European Commission. European Innovation Scoreboard 2019.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2019. Mida: 4,49 MB.

European Commission. European Research Area: Facts and Figures 2014.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2015. Mida: 7,44 MB.

European Commission. European Research Area: Progress Report 2018.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2019. Mida: 821 KB.

        European Commission. European Research Area: Progress Report 2018: Country Profile Spain.
        Editorial: European Commission. Any Edició: 2019. Mida: 796 KB.

European Commission. Regional Innovation Scoreboard 2019.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2019. Mida: 41,8 MB.

European Commission. Regional Innovation Scoreboard 2019 – Regional profile: Spain.
Editorial: European Commision. Any Edició: 2019. Mida: 693 KB.

European Commission. RIO Country Report 2017: Spain.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2017. Mida: 1,13 MB.

European Commission. Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2018. Mida: 13,3 MB.

EUROSTAT. Eurostat regional yearbook 2017.
Editorial: EUROSTAT. Any Edició: 2017. Mida: 44,74 MB.

 

Internacional

        OECD. OECD Research and Development Expenditure in Industry 2018. [En línia]
        Editorial: OECD. Any Edició: 2018.

OECD. OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018. [En línia]
Editorial: OECD. Any Edició: 2018.

OECD. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017.
Editorial: OECD. Any Edició: 2017. Mida: 5 MB.

UNESCO. Science Report 2015.
Editorial: UNESCO. Any Edició: 2015. Mida: 79,6 MB.

WIPO. The Global Innovation Index 2019. [En línia]
Editorial: World Intellectual Property Organization (WIPO), INSEAD, Cornell University. Any Edició: 2019.