Connected PapersConnected Papers és una eina visual per ajudar als investigadors a explorar i localitzar documents rellevants per al seu camp d’estudi. Com a font d’informació científica, s’utilitza el motor de cerca Semantic Scholar.

Es tracta d’un projecte lliure i autofinançat que selecciona les connexions més sòlides amb el document d’origen i les representa de forma visual. El document d’origen es pot buscar per títol, DOI o URL de diverses fonts (PubMed, Semantic Scholar i arXiv).

En el gràfic resultant, els documents estan ordenats per similitud. Això fa que fins i tot els documents que no es citen directament entre ells puguin estar connectats i ben situats al gràfic. La mètrica de similitud es basa en els conceptes de cocitació i acoblament bibliogràfic. Segons això, s’entén que dos documents que tenen citacions i referències coincidents tenen més probabilitats de tractar un tema relacionat.

L’algoritme de Connected Papers construeix un gràfic de força per distribuir documents d’una manera que agrupa visualment els similars i allunya els que ho són menys. Finalment, Connected Papers ofereix filtres per a treballs previs i derivats, i genera llistats bibliogràfics (títols, autors, any, citacions, referències, similitud) que es poden descarregar.

Per a més informació, podeu consultar l’eina visual Connected Papers.