L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) ha presentat l’informe quinquennal «UNESCO Science Report: The race against time for smarter development» de l’any 2021. L’informe UNESCO sobre la ciència mostra l’evolució del sistema de suport a la ciència, la tecnologia i la innovació a tot el món.

L’informe conté dades estadístiques i infografies sobre les principals tendències de la ciència a tot el món entre els anys 2011 i 2019. Aquesta setena edició examina com els països estan utilitzant la ciència per construir un futur intel·ligent, tant en el pla ecològic com en el digital. Així mateix, s’analitza la trajectòria de desenvolupament que els països han recorregut en els últims cinc anys des del prisma de la governança científica.

L’estudi conclou que els països hauran d’invertir més en recerca i innovació si volen tenir èxit en la seva doble transició digital i verda. Més de 30 països ja han augmentat la seva despesa en investigació des del 2014, en línia amb el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Malgrat aquest progrés, vuit de cada deu països encara dediquen menys de l’1 % del PIB a la investigació, perpetuant la seva dependència a les tecnologies estrangeres. En aquest context, el 44 % del creixement de la despesa mundial en recerca en el període 2014-2018 està impulsat només per la Xina.

Atès que el sector privat haurà d’impulsar bona part d’aquesta transició verda i digital dual, els governs s’esforcen per facilitar al sector privat la innovació mitjançant noves eines polítiques com ara centres d’innovació digital on les empreses poden “provar abans d’invertir” en tecnologies digitals. Alguns governs també intenten millorar les condicions dels investigadors mitjançant l’augment de salaris i altres mesures. Val a dir que la població mundial d’investigadors ha augmentat un 13,7 % en equivalència a dedicació plena (EDP) en el període 2014-2018.

D’altra banda, la pandèmia COVID-19 ha dinamitzat els sistemes de producció de coneixement. Aquesta dinàmica es basa en la tendència cap a una major col·laboració científica internacional, la qual cosa és un bon auguri per afrontar altres reptes mundials com el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. Tot i que els països inverteixen més que abans en tecnologies ecològiques, la recerca sobre sostenibilitat no està generalitzada en les publicacions acadèmiques. Una part del creixement més ràpid de la publicació científica es produeix en intel·ligència artificial i robòtica, inclosos els països en desenvolupament.

Per a més informació, podeu consultar l’informe «UNESCO Science Report 2021: The race against time for smarter development».