Mapping Scientific ExcellenceEl rànquing bibliomètric internacional Mapping Scientific Excellence ha publicat una quarta edició (2011-2015), que permet visualitzar (mitjançant llistes i mapes) el rendiment científic d’universitats i organismes d’investigació a 24 àrees temàtiques. Algunes institucions catalanes se situen a les deu primeres posicions mundials com, per exemple, el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) o la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La plataforma es fonamenta en la informació de la base de dades Scopus recopilada per a l’SCImago Institutions Ranking (SIR). Ara bé, només s’han considerat les institucions que han publicat un mínim de 500 documents (articles, revisions i conference papers) en el període 2011-2015 en una determinada àrea temàtica. A més, només s’han contemplat les àrees amb un mínim de 50 institucions representades.

Mapping Scientific Excellence mesura les institucions a partir de 2 indicadors bibliomètrics, que es poden correlacionar amb d’altres (PIB per capita o residents d’un país, etc.):
Best Paper Rate: proporció de les publicacions d’una institució que pertanyen al 10% de les més citades en la seva àrea i any de publicació.
Best Journal Rate: proporció dels documents que una institució publica en les revistes acadèmiques de major influència mundial, és a dir, les que estan en el primer quartil (25%) de les seves categories temàtiques segons l’SCImago Journal Rank (SJR).

Per a més informació, podeu consultar el rànquing bibliomètric internacional Mapping Scientific Excellence.