Institució CERCALa Institució CERCA i l’associació Leibniz-Gemeinschaft han acordat col·laborar en els processos d’avaluació externa dels seus resultats en recerca, i intensificar l’intercanvi d’experiències en la gestió conjunta de recursos i en la formació de personal. En aquest acord, s’ha establert el compromís que experts dels centres Leibniz participin en les comissions d’avaluació dels centres catalans que impulsa la Institució CERCA. Aquesta col·laboració  respon a la voluntat d’impulsar la internacionalització de la recerca catalana.

La Leibniz-Gemeinschaft és, juntament amb els centres Max-Plank i l’associació Fraunhofer, una de les principals institucions de recerca a Alemanya. Agrupa 86 centres i el seu finançament durant el 2011 ha estat de 1.500 milions d’euros. A Catalunya, els 48 centres CERCA reben un finançament de la Generalitat que arriba a un terç del seu pressupost, i capten els dos terços restants de projectes competitius i de contractes amb el sector privat.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa publicada el 12 de novembre de 2012 al lloc web de la Generalitat.