El consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), fins ara anomenat Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), és un centre d’investigació, formació i transferència de tecnologia i coneixement, adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de boscos. També forma part dels Centres CERCA. Des del 1996, el CTFC contribueix en la recerca forestal i ha dut a terme 900 projectes locals, nacionals i internacionals.

L’objectiu del CTFC és contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i a la gestió sostenible del medi natural. Els programes de treball que desenvolupa són: la gestió forestal multifuncional; la dinàmica del paisatge i la biodiversitat, i finalment, la bioeconomia i la governança. La recerca desenvolupada en aquests programes es centra en aspectes clau com l’equilibri de funcions del medi natural, l’adaptació al canvi climàtic i la competitivitat al llarg de les cadenes de valor. L’activitat realitzada es transfereix a través de la societat Forest Bioengineering Solutions (FBS), encarregada de valoritzar el coneixement del CTFC, i donar-lo a conèixer al mercat en forma de nous productes i/o serveis de qualitat lligats a l’expertesa dels equips tècnico-científics del centre.

La modificació de la denominació del CTFC (tot i que es manté l’acrònim) posa en valor l’abast de la tasca que duu a terme en matèria de recerca i ciència forestal. Així mateix utilitza, com a marca, el nom INCAFUST (Institut Català de la Fusta) per les activitats relacionades amb l’ús, la transformació i la indústria fustera.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CTFC.