Pla de Doctorats Industrials (2012-2017)

Des de l’any 2012, el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya pretén impulsar la col·laboració entre el sistema universitari i de recerca i el teixit empresarial. Aquest pla té com a element essencial el projecte de doctorat industrial, una...