Documents – Recursos humans

Documents - Recursos humans Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2010 fins al 2022. L’àmbit geogràfic abasta documents d’entitats...