Documents – Patents

Documents - Patents Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2000 fins al 2020. L’àmbit geogràfic abasta documents d’entitats de les...

Documents – Publicacions

Documents - Publicacions Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2000 fins al 2018. L’àmbit geogràfic abasta documents d’entitats de...

Documents – Recursos materials

Documents - Recursos materials Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2007 fins al 2020. L’àmbit geogràfic abasta documents...

Documents – Recursos econòmics

Documents - Recursos econòmics Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2007 fins al 2022. L’àmbit geogràfic abasta documents...

Documents – Context

Documents - Context Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2013 fins al 2020. L’àmbit geogràfic abasta documents...

Documents – Entitats

Documents - Entitats Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2013 fins al 2020. L’àmbit geogràfic abasta documents...