IdescatL’Idescat ha publicat les dades definitives de l’any 2011 sobre el comerç amb l’estranger segons el contingut tecnològic (R+D). Així, Catalunya va exportar productes industrials per valor de 51.246,6 milions d’euros (M€), dada que suposa un augment anual del 12,6%. D’altra banda,  les importacions de productes industrials van ascendir a 62.474,7 M€, un 7% més que l’any anterior. A més, l’estadística demostra la importància de Catalunya en el global de les exportacions espanyoles de productes industrials  de nivell tecnològic alt (27,1% del total estatal) i mitjà alt (31,1%).

Si s’analitzen les dades segons nivells tecnològics OCDE (2001), cal destacar que les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt (aeronàutica, farmàcia, equips informàtics, material electrònic, aparells de comunicació, equips i instruments medicoquirúrgics i mèdics i de precisió) van decréixer un 3,7% interanual l’any 2011 (5.165,5 M€). D’altra banda, les importacions de nivell tecnològic alt també van disminuir (−11,3%) respecte a un any enrere (7.888,2 M€). Malgrat això, en la resta de nivells tecnològics es van registrar augments, sobretot en el nivell mitjà alt (maquinària i materials elèctrics, vehicles de motor i altres materials de transport, productes químics, maquinària i equips mecànics), tant en exportacions (25.431,1 M€, un 16,2% d’augment anual) com en importacions (26.809,2 M€, un 14,2% d’augment anual).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’Idescat.