ERCL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat l’informe European Research Council. Resultats de la Participació catalana amb les dades actualitzades fins al mes de gener del 2021. L’informe descriu la situació del sistema científic català en relació als ajuts d’excel·lència de l’European Research Council (ERC) resolts en el període 2007-2020. Catalunya ha rebut 379 ajuts, xifra que representa un 53 % del global de l’Estat espanyol i un 3,2 % de l’European Research Area (ERA).

L’ERC finança projectes innovadors i d’alt risc en tots els camps de la recerca per fer avançar les fronteres del coneixement. El procés rigorós d’avaluació es basa únicament en el criteri de l’excel·lència científica. Els ajuts són concedits a investigadors de qualsevol nacionalitat que treballin a un país de l’ERA. L’ERC representa el 17 % del pressupost global de l’Horizon 2020. Des dels inicis de l’ERC al 2007, s’han finançat més de 9.500 projectes.

A les convocatòries resoltes en el període 2007-2020, Catalunya ha rebut 379 ajuts, xifra que representa un 53 % del global de l’Estat espanyol i un 3,2 % de l’ERA. D’aquests 379 ajuts, 128 corresponen a ERC Starting Grants (2,6 % de l’ERA); 84 a ERC Advanced Grants (2,7 %); 81 a ERC Consolidator Grants (3,2 %); 83 a ERC Proof of Concept (6,6 %); i finalment, 3 a ERC Synergy Grants (2,4 %). Pel que fa a la distribució per països, Catalunya se situa en la quarta posició dels països de l’ERA en nombre d’ajuts per milió d’habitants i en la segona dels Estats membres de la Unió Europea (UE).

Per grans àmbits temàtics, els ajuts rebuts per investigadors que treballen a Catalunya es distribueixen de la manera següent: Physical and Engineering Sciences (PE) (44 %); Social Sciences and Humanities (SH) (29 %); i Life Sciences (LS) (27 %). Respecte a l’àmbit Social Sciences and Humanities (SH), Catalunya supera clarament la mitjana europea (22 %).

El 39 % (149) dels ajuts a Catalunya corresponen a investigadors de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) en el moment de la concessió. Per gènere, els projectes liderats per dones a Catalunya representen un 20 %, una mica per sota de la mitjana europea (23 %).

Per sectors institucionals, els 379 ajuts s’han concedit principalment a investigadors dels centres CERCA (51,5 %) i de les universitats (35,5 %), a força distància dels instituts catalans del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (7,0 %); altres centres d’R+D+I (3,1 %); grans infraestructures (2,5 %); i, per últim, parcs científics i tecnològics (0,3 %).

Per a més informació, podeu consultar l’informe European Research Council. Resultats de la Participació catalana de l’AGAUR.