AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat l’informe European Research Council – Participació catalana  amb les dades actualitzades fins al mes d’abril del 2020. L’objectiu de l’informe és descriure la situació del sistema científic català en relació als ajuts d’excel·lència de l’European Research Council (ERC) resolts en el període 2007-2020. Catalunya ha rebut 355 ajuts, xifra que representa un 54 % del global de l’Estat espanyol i un 3,2 % de l’European Research Area (ERA).

L’ERC finança projectes innovadors i d’alt risc per fer avançar les fronteres del coneixement. El procés rigorós d’avaluació es basa únicament en l’excel·lència científica. Els ajuts són concedits a investigadors de qualsevol nacionalitat que treballin a un país de l’ERA.

L’informe ha recopilat les dades de 13 convocatòries ERC Starting Grants; 7 ERC Consolidator Grants; i 12 ERC Advanced Grants, a més de 10 convocatòries ERC Proof of Concept (transferència de tecnologia, hi falta el segon i tercer termini de l’any 2020) i 4 ERC Synergy Grants (projectes en col·laboració).

A les convocatòries resoltes en el període 2007-2020, Catalunya ha rebut 355 ajuts, xifra que representa un 54 % del global de l’Estat espanyol i un 3,2 % de l’ERA. Pel que fa a la distribució per països, Catalunya se situa en la quarta posició dels països de l’ERA en nombre d’ajuts per milió d’habitants i en la segona dels Estats membres de la Unió Europea (UE).

Per grans àmbits temàtics, els ajuts rebuts per investigadors que treballen a Catalunya es distribueixen de la manera següent: Physical and Engineering Sciences (PE) (44 %); Life Sciences (LS) (26 %); i Social Sciences and Humanities (SH) (30 %). Respecte al darrer àmbit, Catalunya supera clarament la mitjana europea (21 %).

El 41 % (144) dels ajuts a Catalunya corresponen a investigadors de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) en el moment de la concessió. Per gènere, els projectes liderats per dones a Catalunya representen un 19 %, una mica per sota de la mitjana europea (23 %).

Per sectors institucionals, els 355 ajuts s’han concedit principalment a investigadors dels centres CERCA (51,5 %) i de les universitats (35,5 %), a força distància dels instituts catalans del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (7,0 %); altres centres d’R+D+I (3,1 %); grans infraestructures (2,5 %); i, per últim, parcs científics i tecnològics (0,3 %).

D’altra banda, la Comissió Europea (CE) ha publicat l’Annual report on the ERC activities and achievements in 2019 que descriu l’activitat científica i els resultats obtinguts en relació als ajuts concedits per l’ERC en el context europeu. Val a dir que des de l’any 2007, l’ERC ha finançat un total de 10.500 projectes de tipologia diversa i ha contractat 75.000 investigadors de 82 nacionalitats, amb un resultat de 125.000 publicacions científiques.

Per a més informació, podeu consultar l’informe European Research Council – Participació catalana de l’AGAUR així com l’Annual report on the ERC activities and achievements in 2019 al lloc web de l’ERC.