MINECO_FECYT

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), mitjançant la Convocatoria para el fomento de la cultura científica y de la innovación (2012), ha adjudicat 3,25 milions d’euros a 212 accions de divulgació i comunicació de la ciència i la innovació per al període 2012-2013. Respecte al cost total dels projectes, les entitats sol·licitants aportaran un 62,6%, la FECYT cofinançarà el 26,1% i altres entitats n’aportaran l’11,3%.

Per comunitats autònomes, Madrid (51 projectes, un 24,1% del total) i Catalunya (40, un 18,9%) ocupen les primeres posicions en nombre de concessions. Ara bé, Catalunya encapçala el finançament concedit, amb 1.104.000 euros (un 34% del total), seguida per Madrid amb 801.500 euros (24,7%). D’altra banda, la FECYT ha atorgat 16 projectes del País Valencià (205.420 euros) i 3 a les Illes Balears (16.300 euros).

Segons el tipus d’entitat, un 33% de les concessions corresponen a universitats, seguides per les fundacions, amb un 15%. Les empreses i centres tecnològics han aconseguit un 14,7% dels projectes. Pel que fa al públic de les accions, un 36% s’orienten a estudiants no universitaris, un 20% van enfocats a empreses i joves emprenedors i un 44% al públic general, especialitzat i universitari.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria de la FECYT, on podeu accedir al llistat de la resolució definitiva, que conté una fitxa completa de cada acció.