L’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), organisme públic de recerca del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), finança cada any nous projectes de recerca en biomedicina i ciències de la salut, mitjançant el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) (en l’actualitat, s’anomena Acción Estratégica en Salud). Existeixen dues convocatòries integrades en el Plan Nacional de I+D+I: Projectes d’investigació general en salut i Projectes d’investigació en avaluació de tecnologies sanitàries i serveis de salut. Al portal web MERIDIÀ, s’ha actualitzat l’Informe Projectes de recerca del FIS, que mostra les dades dels projectes concedits, en el període 2000-2010, a les entitats de recerca de Catalunya, Illes Balears i País Valencià.

A partir de les dades de MERIDIÀ, si es fa una distribució territorial dels projectes finançats durant el període estudiat, un 78,6% de les entitats de recerca es concentren a Catalunya, un 16,7% al País Valencià i un 4,8% a les Illes Balears. El conjunt d’entitats de recerca en els territoris de llengua i cultura catalanes representa una mitjana del 40,6% del total de l’Estat Espanyol. De les concessions, un 82,2% corresponen a centres sanitaris (inclou les fundacions o instituts/centres de recerca associats a aquests), un 13,8% a les universitats i els seus departaments, i un 4,0% a altres tipus d’entitats. Per tant, queda demostrat el paper capdavanter de Catalunya en la investigació biomèdica i sanitària.

Pel que fa a la recollida de dades, ha sigut difícil fer-la de forma exhaustiva, degut a la manca de dades publicades al lloc web del FIS, i d’informació detallada sobre les entitats de recerca que han obtingut els projectes (títol del projecte, investigador, import, etc.), sobretot per a la convocatòria de 2008.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del FIS, així com l’apartat de Recursos Econòmics de MERIDIÀ.