ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha publicat l’Anàlisi de la innovació a Catalunya (2019), un estudi sobre la situació i l’evolució de l’R+D+I i el talent investigador a Catalunya. L’informe també compara la situació de Catalunya amb la de l’Estat espanyol i la Unió Europea (UE).

Entre les principals conclusions de l’informe es constata que el 2019 la despesa en R+D a Catalunya creix per tercer any consecutiu, un 2,4 % més respecte a l’any anterior, fins als 3.596,6 milions d’euros (M€), la xifra més alta del període 2015-2019. Aquest augment es deu principalment a la despesa de les administracions públiques en R+D, que creix un 8,1 %. D’altra banda, la participació empresarial en R+D, disminueix per primera vegada després de diversos anys seguits de creixement fins al 59,8 % del total. Catalunya se situa en el 13è lloc de la UE tant en intensitat d’R+D respecte al PIB com en despesa en R+D per habitant.

Pel que fa a la innovació, la despesa en activitats innovadores creix un 5,8 % fins als 5.246,8 M€ l’any 2019. El nombre d’empreses catalanes innovadores en el trienni 2017-2019 és de 7.492, un 10,7 % més que en l’anterior. A més, Catalunya lidera en nombre d’empreses innovadores a l’Estat espanyol, amb el 22 % del total, seguida per la comunitat de Madrid (17,7 %) i Andalusia (12,5 %). La major part d’empreses catalanes innova en procés de negoci (89,4 %), principalment en mètodes de processament d’informació.

Quant al talent investigador, el personal ocupat en R+D (EDP) a Catalunya creix un 0,6 % el 2019 arribant a 52.137 persones. Ara bé el nombre d’investigadors baixa lleugerament un 0,2 %, fins als 30.331. Catalunya ocuparia el 15è lloc de la UE en R+D/total d’ocupats.

Per a més informació podeu consultar l’Anàlisi de la innovació a Catalunya (2019) al lloc web d’ACCIÓ.