ACCIÓ. Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha presentat l’informe Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020.

La font d’informació de l’informe és la plataforma Barcelona & Catalonia Startup Hub, un directori d’empreses d’un màxim de deu anys de vida, orientades a un creixement ràpid, amb models de negoci escalables, repetibles i aplicables en entorns globals.

Les dades confirmen el creixement i consolidació de l’ecosistema d’empreses emergents (start-up) a Catalunya, que se situa com el primer concentrador (hub) del sud d’Europa. Així, l’informe identifica 1.708 empreses emergents, un 13,5 % més que l’any 2019 i un 57,4 % més que l’any 2016.

Aquestes empreses tenen més de 1.700 milions d’euros (M€) de facturació anual i generen 17.500 llocs de treball a Catalunya, amb una ocupació mitjana per empresa de 10 treballadors i amb un fort component internacional (un 20 % dels fundadors i un 26 % dels treballadors són estrangers). A més, un 23,4 % dels equips fundadors tenen presència de dones, una xifra per sobre de la mitjana europea.

Des d’un punt de vista dels sectors d’activitat, les empreses emergents catalanes es dediquen principalment a les TIC (22 % del total), l’oci (21 %) i la salut (17 %). A la vegada, un 88,4 % de les empreses es localitza a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Pel que fa a la tecnologia, dues de cada tres empreses treballen amb tecnologies vinculades a la indústria 4.0: dades massives (13 % del total); informàtica en núvol (13 %); intel·ligència artificial (11 %); i internet de les coses (9 %).

Pel que fa al finançament, l’informe destaca que han captat més de 2.800 M€ d’inversió privada en el període 2016-2020. A més, Barcelona s’ha consolidat com el tercer hub de la Unió Europea (UE) en nombre de rondes de finançament (1.020 rondes en els darrers cinc anys), només per darrere de París i Berlín. De fet, l’estudi apunta que 3 de cada 4 empreses emergents han aconseguit finançament en algun moment de la seva vida. Un 26 % de les rondes d’inversió captades per aquestes empreses han estat superiors al milió d’euros.

Malgrat la pandèmia, l’estudi subratlla la robustesa i bones perspectives de l’ecosistema d’empreses emergents catalanes. En concret, el 69 % han incrementat o no han tingut canvis significatius en la seva activitat amb la COVID-19. A la vegada, el 85 % de les empreses emergents assegura veure el 2021 amb optimisme, amb una millora en els seus resultats.

Finalment, l’informe identifica 91 empreses derivades (spin-off), de les quals un 29 % procedeixen d’universitats, un 24 % dels centres CERCA i un 12 % dels centres TECNIO. Per sectors, un 41 % pertanyen a salut i un 20 % a ecotecnologia (green technology).

Per a més informació, podeu consultar l’informe Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020 d’ACCIÓ.