Ajuts AES (2016-2018)

Feu clic per ampliar la imatge.

L’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) s’encarrega de gestionar l’Acción Estratégica en Salud (AES), el principal instrument estatal de finançament de l’R+D+I en l’àmbit de la investigació biomèdica. A partir de les dades oficials publicades a les memòries de l’ISCIII, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha analitzat l’evolució dels imports globals de l’AES durant el trienni 2016-2018, així com el pes de Catalunya.

La finalitat d’aquesta acció estratègica és contribuir a fomentar la salut i el benestar dels ciutadans, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, augmentant la competitivitat internacional de l’R+D+I del Sistema Nacional de Salud (SNS) i de les empreses relacionades amb el sector.

Respecte a l’import global executat de l’AES, ha registrat una tendència decreixent: 156,1 milions d’euros (M€) (2016), 126,7 M€ (2017) i 116,1 M€ (2018). A més, s’està lluny de recuperar el nivell de subvencions anteriors a la crisi econòmica perquè l’any 2008 es van concedir 223,3 M€.

En el període 2016-2018, Catalunya ha rebut 1.248 ajuts (33,6 %), per un import total de 132 M€ (33,1 %). En el marc del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad (conté els contractes de formació i incorporació d’investigadors i personal de suport, així com els ajuts de mobilitat), Catalunya ha captat 366 ajuts (36,7 %), amb 27 M€ (34 %).

El Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia (inclou els projectes de generació de coneixement, així com les convocatòries d’enfortiment institucional), Catalunya ha aconseguit 882 ajuts (32,5 %), amb 105 M€ (32,9 %). La convocatòria principal de l’AES és la de projectes d’investigació en salut, en la qual Catalunya ha obtingut 683 projectes (34,6 %), amb 74,1 milions (36,1 %) en el període 2016-2018. D’una altra banda, les convocatòries d’enfortiment institucional contemplen el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) i les actuacions en Redes y plataformas.

Per a més informació, podeu consultar les memòries de l’ISCIII, així com l’informe estadístic Projectes de recerca de l’AES per entitats de recerca, publicat per l’OR-IEC.