El Programa Ramón y Cajal (RYC) és un instrument important de la política científica del govern espanyol des de l’any 2001. El programa facilita la contractació temporal d’investigadors doctors de qualsevol àrea científica i amb una carrera de qualitat reconeguda. Un cop avaluats, els candidats seleccionats reben un contracte de 5 anys que està cofinançat pel govern espanyol i la institució receptora.

En el període 2001-2015, Catalunya ha rebut 1.258 investigadors RYC, un 26,2 % del total espanyol. Per aprofundir en el tema, es pot consultar l’informe estadístic Programa Ramón y Cajal (RYC), per entitats de recerca i àrees ANEP, que incorpora els nous contractes atorgats als territoris de llengua i cultura catalanes en les convocatòries 2001-2015. Les fonts d’informació són les resolucions del lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE).

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes, segons la seva distribució territorial, temporal, temàtica i institucional.

1) Distribució territorial i temporal

En el període 2001-2015, el Programa RYC ha incorporat al sistema científic espanyol 4.805 investigadors (Gràfic 1), amb una tendència descendent clara, passant de 780 contractes concedits (any 2001) a 175 (any 2015). En el mateix període, Catalunya ha rebut 1.258 investigadors RYC (26,2 %), el País Valencià, 404 (8,4 %) i les Illes Balears, 62 (1,3 %). Per tant, els territoris de llengua i cultura catalanes han acumulat el 35,9 % dels investigadors RYC contractats en el període 2001-2015.

Gràfic 1. Programa Ramón y Cajal (2001-2015)

2) Distribució temàtica

Per grans àmbits científics, els ajuts concedits als territoris de llengua i cultura catalanes s’orienten clarament cap a les ciències, les ciències de la vida i l’enginyeria i l’arquitectura (Gràfic 2). A més, cal destacar que les ciències socials i les humanitats només representen un 13,2 % dels investigadors RYC que arriben als territoris de llengua i cultura catalanes.

Gràfic 2. Programa Ramón y Cajal (2001-2015)

3) Distribució institucional

Per grans sectors institucionals, els investigadors RYC a Catalunya treballen a universitats (657 investigadors, un 52,2 %); centres CERCA (305 investigadors, un 24,2 %); instituts CSIC (205 investigadors, un 16,3 %); i, per últim, altres entitats (91 investigadors, un 7,2 %).

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la darrera convocatòria del Programa RYC, així com l’informe estadístic Programa Ramón y Cajal (RYC), per entitats de recerca i àrees ANEP.