Participación española en Horizonte 2020: Resultados provisionales (2014-2018)El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) ha publicat els resultats provisionals de la participació espanyola al programa europeu Horizon 2020 per al període 2014-2018. Els resultats es poden consultar per al global estatal i per a les comunitats autònomes.

A escala estatal, Espanya ocupa la quarta posició provisional per retorn obtingut, amb 3.638 M€ (un 10 % del total), només superada per Alemanya (6.074 M€, un 16,7 %); el Regne Unit (5.474 M€, un 15 %); i França (4.345 M€, un 11,9 %). A més, Espanya s’ha situat en primera posició pel que fa als projectes liderats (699 projectes, un 15,8 %).

Espanya ha comptat amb 5.297 participacions en activitats finançades, on hi han intervingut 2.900 entitats espanyoles. La taxa d’èxit estatal s’ha situat en un 13,1 %, mentre que la global del programa Horizon 2020 ha estat d’un 12 %.

La participació espanyola per tipus d’entitat s’ha distribuït de la manera següent: empreses (1.347,2 M€); universitats (739,9); centres públics d’investigació (427,1); associacions d’investigació (417,3); centres tecnològics (373,3); administracions públiques (199,4); i, finalment, associacions (125,6).

Entre les 10 entitats espanyoles més destacades per import del retorn aconseguit, hi figuren el Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) (111 activitats, 30 de les quals són coordinades); la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (125 activitats, 39 coordinades); la Universitat Pompeu Fabra (UPF) (91, 53); la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (97, 41); i l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) (66, 36).

Per comunitats autònomes, Catalunya ha ocupat la primera posició estatal en subvencions (1.080,3 M€), seguida per Madrid (892,2 M€); el País Basc (531,7 M€); el País Valencià (322,6 M€); i Andalusia (230,6 M€). Per la seva banda, les Illes Balears han rebut 10,5 M€.

En el període 2014-2018, 680 entitats catalanes (485 empreses, un 86 % de les quals són pimes) han participat a 1.981 activitats d’R+D+I. A escala estatal, Catalunya consta sempre a una de les tres primeres  posicions autonòmiques als 17 temes i àrees del programa Horizon 2020.

Per a més informació, podeu consultar els resultats provisionals de la participació espanyola publicats pel CDTI.