ISCIIICreat l’any 1986, l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) és l’organisme públic d’investigació que promou, gestiona, avalua i finança la recerca biomèdica a través de l’Acción Estratégica en Salud (AES). Segons les dades de la Memoria 2016 de l’ISCIII, Catalunya ha rebut 415 ajuts (un 29,6 % del total) i 45,04 milions d’euros (28,9 %) a la convocatòria de l’AES de l’any 2016. A més, Catalunya compta amb 7 dels 29 instituts d’investigació sanitària (IIS) acreditats. D’altra banda, el País Valencià ha obtingut 111 ajuts (7,9 %), amb una subvenció total de 11,96 milions d’euros (7,7 %), i les Illes Balears, 16 ajuts (1,1 %) amb 1,65 milions (1,1 %).

L’ISCIII disposa de 13 centres i unitats que desenvolupen activitats de recerca en el camp de la biomedicina, la sanitat ambiental i la salut pública. A més, té tres fundacions adscrites que gestionen el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) i el Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas (CIEN).

Malgrat la importància essencial de la recerca biomèdica, les retallades econòmiques dels darrers anys han suposat per a l’ISCIII una disminució considerable del personal propi (de 1.167 efectius l’any 2011, s’ha passat a 952 l’any 2016) i del pressupost (369,7 milions d’euros del 2011, a 272,1 milions del 2016).

Les disminucions de pressupost també han afectat a la convocatòria de l’AES, que ha passat d’un pic màxim de 223,3 milions d’euros (any 2008) a 115 milions d’euros (any 2018). Pel que fa a la convocatòria del 2016, l’import total va ser de 159,4 milions.

Pel que fa a la distribució segons els programes i subprogrames del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, els percentatges dels nombre d’ajuts i de les subvencions atorgades a investigadors de centres catalans són les següents:

Programa Estatal de Promoción del talento y su Empleabilidad
a) Subprograma Estatal de Formación: 34 ajuts (38,6 %), amb 2,3 milions d’euros (38,9 %).
b) Subprograma Estatal de Incorporación: 58 ajuts (31,4 %), amb 5,6 milions d’euros (31,2 %).
c) Subprograma Estatal de Movilidad: 5 ajuts (25 %), amb 98.000 d’euros (33 %).

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia
a) Subprograma estatal de Generación de Conocimiento (inclou la convocatòria principal de projectes d’investigació en salut): 223 projectes i accions complementàries (31,6 %), amb 22,9 milions d’euros (32,2 %).
b) Subprograma estatal de Fortalecimiento Institucional
– Incorporación de nuevas áreas temáticas y nuevos grupos al consorcio CIBER:  26 ajuts (23 %)
– Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS): 69 grups (23,5 %), amb 10,5 milions d’euros (23,4 %).

Per a més informació, podeu consultar la Memoria 2016 de l’ISCIII, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al blog.