El Programa Ramón y Cajal (RYC) és un instrument de la política científica del govern espanyol des de l’any 2001. El programa facilita la contractació temporal d’investigadors doctors de qualsevol àrea científica i amb una carrera de qualitat reconeguda. Un cop avaluats, els candidats seleccionats reben un contracte de 5 anys que està cofinançat pel govern espanyol i la institució receptora.

En el període 2001-2017, Catalunya ha rebut 1.349 investigadors RYC, un 26,2 % del total espanyol. Per aprofundir en el tema, es pot consultar l’informe estadístic Programa Ramón y Cajal (RYC), per entitats de recerca i àrees ANEP, actualitzat per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC), que incorpora els nous contractes atorgats als territoris de llengua i cultura catalanes en les convocatòries 2001-2017. Les fonts d’informació són les resolucions del lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el període 2001-2017, el Programa RYC ha incorporat al sistema científic espanyol 5.155 investigadors, amb una tendència descendent clara, passant de 780 contractes concedits (any 2001) a 175 (any 2017). Val a dir que des del 2012 fins al 2017 s’ofereixen el mateix nombre de contractes (175). En el mateix període, Catalunya ha rebut 1.349 investigadors RYC (26,2 %), el País Valencià, 436 (8,5 %) i les Illes Balears, 66 (1,3 %). Per tant, els territoris de llengua i cultura catalanes han acumulat el 35,9 % dels investigadors RYC contractats en el període 2001-2017, és a dir, han captat 1.851 investigadors.

Per àmbits de coneixement, els ajuts concedits als territoris de llengua i cultura catalanes s’orienten clarament cap a les ciències de la vida, amb 557 ajuts (30,4 %), les ciències, amb 497 (27,1 %), i l’enginyeria i l’arquitectura amb 406 (22,2 %). També, cal destacar que les ciències socials representen el 8,5 % dels investigadors RYC que arriben als territoris de llengua i cultura catalanes amb 155 ajuts. Finalment, les ciències mèdiques i de la salut, obtenen 118 ajuts (6,4 %) i les humanitats només representen un 5,4 % dels investigadors, amb 98 dels ajuts concedits.

Per sectors institucionals, els investigadors RYC a Catalunya treballen a universitats (730 investigadors, un 54,1 %); centreCERCA (324 investigadors, un 24,0 %); instituts CSIC (221 investigadors, un 16,4 %); i, per últim, altres entitats (74 investigadors, un 5,5 %).

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la darrera convocatòria del Programa RYC, així com l’informe estadístic Programa Ramón y Cajal (RYC), per entitats de recerca i àrees ANEP.