INEL’Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicat els resultats definitius del 2011 dels Indicadores del sector de alta tecnologia a les empreses espanyoles.

El volum de negoci de les empreses espanyoles manufactureres en els sectors d’alta i mitjana-alta tecnologia augmentà un 1,5 % l’any 2011, fins assolir els 154.705 milions d’euros (M€), amb un valor afegit de 34.627 M€. Per sectors, destaquen el de la Fabricació de productes farmacèutics (un 61,3% del volum de negoci del sector manufacturer de tecnologia alta) i el de la Fabricació de material i equipament elèctric, maquinària i vehicles de motor (un 66,7 % del global del sector de tecnologia mitjana-alta). També cal destacar el  descens important en el volum de negocis dels sectors de Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics (un -30,3 % respecte l’any 2010) i de Construcció naval, aeronàutica i espacial (un -20,7 %).

A Catalunya, l’any 2011 el volum de negoci dels sectors manufacturers d’alta i mitjana tecnologia arribà als 46.856,7 M€ (un 30,3 % del total espanyol), mentre que el valor afegit va ser de 10.649,9 M€ (un 30,8 %). D’altra banda, el País Valencià representà un 8,6 % del volum de negoci estatal i un 7,8 % del valor afegit, mentre que les Illes Balears només suposaren un 0,1 % d’ambdòs indicadors.

Pel que fa a Espanya, els sectors d’alta i mitjana-alta tecnologia ocuparen a 1.202.303 persones l’any 2011, amb un augment d’un 0,5% respecte a 2010. Per comunitats autònomes, Catalunya ocupà la primera posició (302.900 ocupats), seguida per Madrid (279.100) i el País Basc (116.300). Si es comparen aquests indicadors amb el total d’ocupats, les posicions capdavanteres són per al País Basc (12,5 %), Navarra (11,5 %), Aragón (10,0 %), Madrid (9,9 %) i Catalunya (9,8 %). Quant a la resta dels territoris de llengua i cultura catalanes, el País Valencià (5,2 %) i les Illes Balears (2,7 %) se situaren per sota de la mitjana estatal (un 6,6 % d’ocupats en sectors d’alta tecnologia).

A més, Catalunya representà un 29,5 % dels ocupats espanyols en sectors manufacturers d’alta i mitjana-alta tecnologia, seguida de Madrid (13,5%) i el País Basc (12,5%). En canvi, la situació era ben diferent en els serveis tecnològics: Madrid (36,3%), Catalunya (19,5%) i Andalusia (9,3%). Per a més informació, consulteu el gràfic adjunt (fent un clic a sobre, podeu ampliar-lo).

INE

Finalment, l’Estat espanyol registrà un descens del 0,9 % respecte a l’any 2010 en la inversió en R+D de les empreses dels sectors d’alta i mitjana-alta tecnologia. D’altra banda, les exportacions de productes d’alta tecnologia augmentaren un 14,1% l’any 2011.

Per a més informació, podeu consultar l’estadística Indicadores del sector de alta tecnologia, així com la nota de premsa publicada per l’INE.