Instituto Nacional de Estadística (INE)L’Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicat les dades definitives de l’Encuesta sobre Innovación en las empresas de l’any 2017.

La despesa espanyola en innovació creix un 7 % l’any 2017, fins a arribar als 14.821 milions d’euros. Les comunitats autònomes amb una despesa més gran en innovació són Madrid (35,1 % del total estatal), Catalunya (25,4 %) i el País Basc (10,4 %). Per la seva banda, el País Valencià i les Illes Balears es situen, respectivament, al 6,3 % i al 0,4 %.

La despesa en innovació representa l’1,8 % del volum de negoci de les empreses innovadores espanyoles amb 10 o més assalariats. Catalunya (2,1 % del volum de negoci) es situa per sota de Navarra (2,59 %) i del País Basc (3,43 %), però supera clarament el País Valencià (1,2 %) i les Illes Balears (1 %).

Segons l’INE, 41.199 societats espanyoles (un 28,2 % del total) amb més 10 o més assalariats són empreses innovadores en el període 2015-2017. Aquesta xifra inclou les innovacions tecnològiques (de producte i/o procés) i les no tecnològiques (organitzatives i de comercialització). En percentatge estatal d’empreses innovadores, Catalunya ocupa la primera posició (31,6 %), seguida pel País Valencià (31,1 %); el País Basc (30,4 %); i, finalment, Madrid (29,7 %). Per la seva banda, les Illes Balears registren un 20 % d’empreses innovadores en el període 2015-2017.

Respecte a les empreses innovadores tecnològiques de 10 o més assalariats, la mitjana estatal es situa al 13,3 % l’any 2017. En especial, cal destacar els percentatges del País Basc (20,1 %), La Rioja (18 %), Navarra (16 %) i Aragó (15,1 %). Per la seva banda, els territoris de llengua i cultura catalanes obtenen els percentatges següents: Catalunya (14,3 %); el País Valencià (14,9 %); i les Illes Balears (5,7 %).

A escala estatal, les activitats d’innovació tecnològica més destacades són l’R+D interna (49,8 % de la despesa total), l’adquisició de maquinària, equipaments i maquinaris o programaris avançats (20,7 %) i les d’R+D externa  (15,1 %). Per branques d’activitat, les empreses d’informació i comunicacions representen el percentatge més gran del total de despesa en innovació tecnològica (13,9 % del total), seguides per les empreses de vehicles de motor (12,1 %) i les de serveis d’R+D (11,5 %).

Per a més informació, podeu consultar l’Encuesta sobre Innovación en las empresas de l’any 2017 de l’INE, així com altres entrades sobre innovació publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).