L’Acción Estratégica de Salud (AES) és el principal instrument estatal de finançament de l’R+D+I en l’àmbit de la recerca biomèdica que gestiona i avalua l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Recentment, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha actualitzat l’informe estadístic Projectes de recerca de l’Acción Estratégica de Salud (AES), que incorpora les dades, per entitats de recerca, de les convocatòries 2000-2018 per a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.

Les activitats finançades per l’AES abasten, sobretot, convocatòries de recursos humans (formació, incorporació i mobilitat) i de projectes de recerca (investigació en salut, desenvolupament tecnològic i accions complementàries). Les convocatòries de l’AES, però, es veuen afectades per les disminucions de pressupost, i han passat d’un pic màxim de 223,3 milions d’euros l’any 2008 a 115,1 milions d’euros, el 2018.

La font d’informació de les convocatòries és el portal del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) de l’ISCIII, sovint publicades de forma poc detallada. Aquest informe inclou les dades dels projectes de recerca biomèdica i ciències de la salut (en general, de tres anys de durada).

A continuació es comenten les dades principals dels territoris de llengua i cultura catalanes durant el període 2014-2018, segons la seva distribució territorial, temporal i institucional. Aquest període correspon a les cinc darreres convocatòries publicades.

1) Distribució territorial i temporal
En el període 2014-2018, l’ISCIII ha concedit 3.125 projectes de recerca a l’Estat espanyol. En aquest mateix període, Catalunya ha rebut 1.112 projectes (un 35,6 % del total estatal), el País Valencià, 203 (6,5 %) i les Illes Balears, 38 (1,2 %).

2) Distribució institucional
Per grans sectors institucionals, les dades de Catalunya (2014-2018) mostren un predomini clar dels centres de recerca de Catalunya, seguits dels centres sanitaris i de les fundacions, en què també hi participen en gran mesura les universitats. Els Centres CERCA obtenen 832 projectes (74,8 %), els centres i fundacions sanitàries, 252 projectes (22,7 %), i finalment, s’obtenen 28 projectes pròpiament universitaris que constitueixen el 2,5 %.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de l’ISCIII, així com l’informe estadístic Projectes de recerca de l’Acción Estratégica de Salud (AES) de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).