ISCIIIL’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) és un organisme públic d’investigació (OPI) creat l’any 1986 amb l’objectiu de desenvolupar i oferir serveis científics i tècnics de qualitat, adreçats al Sistema Nacional de Salut (SNS) i al conjunt de la societat.

Els 14 centres i unitats de l’ISCIII desenvolupen activitats d’investigació en els àmbits de la biomedicina, la sanitat ambiental i la salut pública en general. A més, l’ISCIII té adscrites tres fundacions: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO); Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC); i, per últim, Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas (CIEN).

La Memoria 2017 de l’ISCIII permet constatar que ha continuat la tendència decreixent dels recursos humans (913 persones, mentre que l’any 2011 eren 1.167) i econòmics (270 milions d’euros de pressupost, quan l’any 2009 va assolir els 369,7 milions).

L’ISCIII també s’encarrega de gestionar, avaluar i finançar l’Acción Estratégica de Salud (AES), el principal instrument estatal de finançament de l’R+D+I en l’àmbit de la recerca biomèdica. Les activitats finançades per l’AES abasten, sobretot, convocatòries de recursos humans (formació, incorporació i mobilitat) i de projectes de recerca (investigació en salut, desenvolupament tecnològic i accions complementàries). Les disminucions de pressupost també han afectat la convocatòria de l’AES, que ha passat d’un pic màxim de 223,3 milions d’euros (any 2008) a 128,6 milions d’euros (any 2017).

Segons les dades publicades a la Memoria 2017 de l’ISCIII, Catalunya ha executat un 35,7 % dels ajuts finançats per l’AES de l’any 2017. Per la seva banda, el País Valencià i les Illes Balears han rebut, respectivament, un 7,5 % i un 1% del global d’ajuts.

Pel que fa a la distribució segons els programes i subprogrames del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, l’any 2017 els percentatges estatals dels ajuts i subvencions atorgades a investigadors de centres catalans han sigut les següents:

Programa Estatal de Promoción del talento y su Empleabilidad
a) Subprograma Estatal de Formación: 50 ajuts (36,8 %), amb 3,4 milions d’euros (37,1 %).
b) Subprograma Estatal de Incorporación: 58 ajuts (36,8 %), amb 5,5 milions d’euros (35 %).
c) Subprograma Estatal de Movilidad: 28 ajuts (45,2 %), amb 0,6 milions d’euros (61,4 %).

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia
a) Subprograma estatal de Generación de Conocimiento (inclou la convocatòria principal de projectes d’investigació en salut): 257 projectes i accions complementàries (36 %), amb 27 milions d’euros (36,8 %).
b) Subprograma estatal de Fortalecimiento Institucional (inclou la incorporació de nous grups al consorci públic Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) i les Redes Temáticas de Investigación Cooperativa (RETICS)): 40 ajuts (27,8 %), amb 7,7 milions d’euros (27,9 %).

Per a més informació, podeu consultar la Memoria 2017 de l’ISCIII.