El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha publicat el catàleg Spanish capacities in large scientific facilities. Aquest catàleg resumeix les capacitats tecnològiques de les empreses i grans infraestructures de recerca a l’Estat espanyol. Així mateix inclou una selecció de casos d’èxit recents i una imatge completa de les competències i la competitivitat del sistema industrial i d’R+D+I estatal.

El CDTI promou la participació de la indústria espanyola en grans infraestructures d’R+D internacionals, com l’European Organization for Nuclear Research (CERN), l’ITER, l’European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), l’Institut Laue-Langevin (ILL) o l’European Southern Observatory (ESO), entre d’altres.

El catàleg Spanish capacities in large scientific facilities resumeix les capacitats d’empreses espanyoles orientades a grans infraestructures en el camp de l’astronomia, la fusió i la física de partícules. En concret, s’ofereix informació detallada de 150 empreses i 14 infraestructures públiques. Pel que fa a les empreses, existeix una gran concentració a Madrid i, també, al nord peninsular (País Basc, Cantàbria i Astúries). Catalunya disposa de 10 empreses i una infraestructura (Sincrotró Alba), mentre que el País Valencià compta amb 5 empreses.

La publicació del CDTI s’inscriu en la candidatura espanyola per hostatjar la infraestructura International Fusion Materials Irradiation Facility-DEMO Oriented Neutron Source (IFMIF-DONES). Coordinada pel Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), la proposta pretén construir la infraestructura a Granada per provar materials en un ambient que imiti les condicions del Demonstration fusion reactor (DEMO), la màquina que succeirà l’ITER en el camí cap a l’energia de fusió.

Per a més informació, podeu consultar el catàleg Spanish capacities in large scientific facilities del CDTI.