Catalan Social Sciences ReviewLa revista «Catalan Social Sciences Review» ha publicat el número 2 (2012) en format d’accés obert. «Catalan Social Sciences Review» és una publicació anual creada al per la Secció de Filosofia i Ciències Socials (SFCS) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). L’objectiu de la revista és publicar en anglès treballs i articles de temes relacionats amb les ciències socials, preferentment catalanes.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la SFCS, així com l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.