Generalitat de CatalunyaLa cloenda de la primera Cimera de Gènere en Ciències de la Salut, impulsada pel Departament de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de de Catalunya (AQuAS) de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Fundació “la Caixa”, conclou amb una Carta de Compromís per a la igualtat de gènere en els centres de recerca. El document està signat pels directors i representants dels 19 centres i instituts de recerca en salut de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir activament a la millora del lideratge femení en aquest àmbit.

La Carta inclou 12 compromisos per acabar amb la desigualtat de gènere en el sistema de recerca a Catalunya. En aquest marc, s’acorda fer front a la desigualtat salarial; eliminar els obstacles que impedeixen a les dones avançar en la seva carrera científica; promoure la conciliació familiar i canvis en la cultura organitzativa i en l’estructura professional, entre d’altres aspectes. També, es decideix dur a terme un pla de treball que es desenvoluparà durant un any per accelerar l’avenç i el lideratge de les dones en la recerca en salut.

Val a dir que durant la cimera s’assenyala el problema de la falta de dones en les posicions de lideratge dels centres. En aquest sentit, els números indiquen que de les 7.167 persones que treballen en els centres de recerca, 3.907 són dones (55 %). Però elles ho tenen més difícil per progressar en la carrera investigadora perquè tenen menys possibilitats d’accedir al finançament per desenvolupar la seva recerca. Per exemple, de les 46 beques ICREA, només un 20 % es concedeixen a dones. A mes, les dones aconsegueixen menys diners que els homes quan es presenten a projectes d’investigació. En concret, 19.000 euros menys per cada projecte. També s’indica que les dones són menys proclius a ocupar posicions rellevants en les autories de publicacions dels articles científics. El 44 % dels investigadors principals són dones, però en el moment de la publicació només hi ha un 28 % de lideratge femení.

 Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa publicada al lloc web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.