La Societat Catalana d’Estudis Històrics (SCEH), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha publicat el volum 27 (2016) i el volum 28 (2017) del Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, en format d’accés obert. La revista publica treballs erudits referents a la història de Catalunya des de l’antiguitat fins a l’època contemporània.

El Butlletí es va començar a publicar a partir del 1952, si bé, és des del 1994 quan regularitza la seva edició anual. La revista publica articles científics amb les aportacions historiogràfiques més innovadores, i dedica una secció a presentar breus resums de les tesis doctorals més recents, així com una secció a monografies bibliogràfiques sobre temàtiques i períodes concrets.

Aquesta publicació es troba indexada a les bases de dades i classificacions següents: CARHUS Plus+ 2014; DIALNET; ERIHPLUS; ISOC; LATINDEX; OALSTER; RACO; i finalment, REBIUN.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la SCEH, així com l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) i el Portal de Publicacions de l’IEC.