idioma: català  
inici
Projectes de recerca de la Fundación BBVA, per programes i entitats de recerca
  
exporta
 
 
Expedients
Programa
Any
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fundación BBVA - Big Data                               2 2 1 1
Fundación BBVA - Biologia i Ciències del medi ambient i de la terra                                 1 1 1
Fundación BBVA - Biomedicina i Salut     13   6 1 1 2 3   2 1   1 2 5 5 2 4
Fundación BBVA - Ciències bàsiques                             1 1 2 1 4
Fundación BBVA - Ciències bàsiques i Tecnologia                           4 5 6      
Fundación BBVA - Comunicació i Ciències de la informació                                   1 2
Fundación BBVA - Cultura         1                            
Fundación BBVA - Ecologia i Biologia de la conservació                             2 4 4 3 2
Fundación BBVA - Economia i Societat   2 30 19 22 6 1 4         1 4     2 2 2
Fundación BBVA - Economia i Societat digital                               4 4 3 3
Fundación BBVA - Enginyeries i Arquitectura                                 2 5 3
Fundación BBVA - Humanitats                             1 2 4 1  
Fundación BBVA - Humanitats digitals                           1     9 6 3
Fundación BBVA - Medi ambient     1 1 4 6 2 5 1 8       3 2 2      
Fundación BBVA - Tecnologies de la Informació i la Comunicació                                 1 1 1
Total   2 44 20 33 13 4 11 4 8 2 1 1 13 13 26 36 27 26
 

© Continguts amb Creative Commons 4.0