idioma: català  
inici
Finançament d'activitats d'R+D+I, per departaments de la Generalitat de Catalunya
  
exporta
 
 
Despesa (€)
 
Data Inici
01/01/1997 01/01/1998 01/01/1999 01/01/2000 01/01/2001 01/01/2002 01/01/2003 01/01/2004 01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019
Departament
Data Final
31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
DEPARTAMENT D'ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA                                             130.000,00 214.779,49
DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA                       1.095.865,02 4.155.592,59 3.689.672,87 3.999.303,12                  
DEPARTAMENT D'AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS I TRANSPARÈNCIA                                         76.000,00 55.795,39    
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL                       36.021.921,87 32.763.627,56 46.190.032,00 47.131.326,37                  
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA   7.507.094,00 8.038.584,00 7.322.136,00 8.366.000,00 8.805.563,00 9.390.197,00 9.290.234,00 15.078.518,00 18.721.500,39 24.620.637,31                          
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL                               34.633.890,27 33.874.449,23 23.165.369,40 22.395.083,65 18.309.479,63        
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ                                         17.280.891,36 26.673.956,91 27.150.000,00 24.889.083,39
DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA                 1.939.120,00 4.503.097,29 838.427,71                          
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL   49.931,00 49.932,00 50.629,00 1.081.100,00 2.015.747,00 2.920.591,00 5.147.461,00                                
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA                               2.031.243,20 429.449,67 299.001,40 193.945,71 133.093,72        
DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM                   723.231,59                            
DEPARTAMENT DE CULTURA   1.481.293,00 2.193.982,00 2.710.768,00 1.173.776,00 2.705.707,00 2.273.059,00 2.402.076,00 2.422.626,00 3.097.597,65 6.223.312,80         4.420.074,22 7.075.769,14 4.197.765,25 4.005.719,57 4.273.560,58 4.124.518,88 5.267.395,94 5.620.000,00 5.673.168,92
DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ                       5.732.047,66 8.196.502,93 13.828.185,80 14.155.977,86                  
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ   203.916,00 267.203,00 929.158,00                                        
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE                                         34.559,80 49.750,00    
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES                 109.397,00 843.280,00 85.262,00 4.059.804,00 3.914.562,00 1.707.000,00 798.000,00                  
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS         348.286,00 358.258,00 427.419,00 449.994,00               467.509,82 177.615,80 509.354,40 484.906,47 288.999,98        
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA   205.586,00 191.861,00 411.338,00 228.000,00 212.984,00     139.225,00 308.472,00 207.208,00 256.236,00 365.672,25 212.606,45 3.334.045,84 2.569.089,80 2.056.842,00 1.503.431,73 835.000,00 968.000,00 462.371,00 371.152,97 400.000,00 570.545,53
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I INTERIOR             1.676.438,00 725.691,00                                
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE   844.146,00 1.614.156,00 1.597.958,00 2.942.723,00 4.863.021,00 4.447.025,00 3.402.388,00 4.756.217,00 7.078.713,60 5.646.472,51 2.771.837,95 3.980.589,55 3.572.613,55 3.913.299,36                  
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES   2.471.641,00 3.924.909,00 4.563.611,00 3.186.482,00 4.277.674,00 5.125.253,00 4.131.409,00 4.533.353,00 6.241.566,70 5.629.532,86 8.207.467,89 15.880.105,92 8.894.821,24 8.010.880,12                  
DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA                                             840.000,00 1.060.000,00
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA   1.294.115,00 1.890.826,00 2.668.613,00 339.000,00 657.898,00 1.166.648,00 830.583,00 2.652.662,00 1.939.619,41 5.032.381,61 3.021.393,57 3.176.260,00 5.148.165,00 4.424.265,07 3.708.290,92 1.342.447,03 162.572,62 258.000,00 353.349,00 1.657.350,83 1.410.381,26 7.290.000,00 7.384.611,08
DEPARTAMENT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ                 757.889,00 2.964.105,34 3.806.566,50                          
DEPARTAMENT DE SALUT                 78.311.348,00 96.407.724,00 133.527.493,20 148.425.662,00 195.620.521,60 207.093.380,97 227.825.025,99 210.818.152,63 198.479.521,91 191.924.401,62 203.864.421,62 232.736.351,32 219.021.718,56 233.195.798,41 236.250.000,00 244.988.394,65
DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL   43.702.170,00 48.948.481,00 59.139.591,00 55.894.125,00 56.933.876,00 61.067.969,00 65.879.699,00                                
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT                               7.349.237,43 5.201.818,46 6.598.265,15 4.110.072,80 3.920.733,05 5.236.556,35 4.957.262,91 6.400.000,00 9.027.467,33
DEPARTAMENT DE TREBALL   1.550.902,00 1.550.911,00 1.465.964,00 1.570.985,00 786.597,00           744.246,00 5.871.166,96 7.410.861,10 6.425.368,16                  
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES                                         348.983,34 2.167.730,23 2.850.000,00 2.223.118,66
DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA                 15.874.008,00 50.591.447,81 61.996.596,35                          
DEPARTAMENT DE TREBALL, INDÚSTRIA, COMERÇ, CONSUM I TURISME             21.958.670,00 16.128.309,00                                
DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA                       477.656,50 1.979.736,30 479.054,48 821.479,35                  
DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA                                         1.122.749,00 1.045.222,00 690.000,00 508.811,15
DEPARTAMENT D'ECONOMIA   4.010.728,00 2.824.907,00 2.797.014,00                                        
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT                               475.855.963,20 439.413.113,43 431.945.706,21 444.029.366,34 462.136.211,76        
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES         205.065,00 451.423,00 471.958,00 398.809,00 474.234,00 388.194,16 835.940,07 1.093.121,65 1.115.156,25 1.113.503,00 1.576.454,00                  
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ                 3.707.142,00 7.043.913,54   13.831.084,15 11.188.919,93 10.898.394,76 42.342.964,00                 4.233.601,17
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS                     408.880.328,35                          
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT                                         501.162.662,17 511.155.133,67 512.840.000,00 558.832.109,23
DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ                               83.679.331,65 29.221.245,38 22.276.231,94 24.591.262,75 30.880.650,64        
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT   1.046.235,00 1.597.670,00 2.599.419,00 3.103.987,00 3.096.777,00 2.780.434,00 2.991.288,00                 203.300,00 135.836,00 127.962,17 110.962,17 196.442,17 1.576.252,17 2.430.000,00  
DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME   9.490.362,00 9.500.619,00 10.974.763,00 10.153.077,00 11.844.577,00                                    
DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA                       519.847.078,67 675.044.441,03 641.154.047,23 584.712.101,22                  
DEPARTAMENT D'INTERIOR         965.165,00 637.903,00     672.887,00 938.137,80 15.148.374,29         5.145.129,57 5.661.749,68 5.518.911,87 6.896.878,35 6.066.801,35 2.464.352,12 2.849.852,03 1.330.000,00 383.190,24
DEPARTAMENT D'INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ                       14.269.953,62 5.472.054,54 2.766.070,56 6.146.621,18                  
DEPARTAMENT D'UNIVERSITATS, RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ   170.792.267,00 177.670.236,00 188.540.261,00 198.942.819,00 212.746.771,00 233.617.265,00 259.496.487,00 294.258.038,00 347.405.043,81                            
Total   244.650.386,00 260.264.277,00 285.771.223,00 288.500.590,00 310.394.776,00 347.322.926,00 371.274.428,00 425.686.664,00 549.195.645,09 672.478.533,56 759.855.376,55 968.724.909,41 954.158.409,01 955.617.111,64 830.677.912,71 723.137.321,73 688.236.847,59 711.792.619,43 760.178.193,20 753.189.155,58 790.775.683,89 804.220.000,00 859.988.880,84
 

© Continguts amb Creative Commons 4.0